Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

NIEDZIELA PALMOWA W ŻEGOCINIE - 29.03.2015

     Niedziela Palmowa jest jednym z najstarszych świąt kościelnych, została wprowadzona do liturgii kościelnej już w IV wieku. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Odnosi się do wydarzenia opisywanego w Ewangelii - uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką euforią, krzycząc "Hosanna Synowi Dawidowemu" i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm.
    Niedziela Palmowa to święto ruchome. W tym roku wypadła na dzień 29 marca. Słoneczna i ciepła pogoda pozwoliła, aby bez przeszkód można było odbyć procesję z palmami wokół kościoła. Wcześniej palmy zostały poświęcone w kościele przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka, który także celebrował całe nabożeństwo oraz sam odczytał tekst Ewangelii o Męce Pańskiej wg Św. Mateusza.
   Tegoroczna Niedziela Palmowa w Żegocinie jest jednocześnie pierwszym dniem okresu Wielkiego Tygodnia. Podczas mszy świętej Ks. proboszcz poinformował zebranych o planie tego tygodnia (zobacz >>>).
   Poświęcone palmy wierni przechowują przez cały rok, aby w następnym mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane głowy w Środę Popielcową.
   Po zakończonej mszy świętej odbył się w kościele konkurs palm, o którym piszemy poniżej.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015. Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.
Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015. Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.
Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.

Niedziela Palmowa w Żegocinie - 29.03.2015.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
PARAFIALNY KONKURS PALM 2015

   Po zakończeniu uroczystej sumy w kościele odbył się tradycyjny już konkurs palm, zapoczątkowany w żegocińskiej parafii przez księdza Antoniego Porębę i kontynuowany z powodzeniem przez jego następcę Ks. Leszka Dudziaka. Podobnie, jak w latach poprzednich do koscioła przyniesiono wiele palm i zdecydowana większość z nich wzieła udział w konkursie.
   Ksiadz proboszcz powołał w tym roku komisję konkursową w składzie: Tadeusz Olszewski - przewodniczący, Jerzy Błoniarz, Anna Maurer-Pasionek, Anna Rogala, ks. Leszek Dudziak. Komisja konkursowa uważnie oglądała palmy i po konsultacji zdecydowała przyznać nagrody w trzech kategoriach: najwyższej, średniej i pałej palmy.   Nagrody ufundowali: Ks. Proboszcz Leszek Dudziak, Wójt Jerzy Błoniarz oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.
    Wyniki konkursu:
    a) kategoria palma wysoka: 1 miejsce - DSM i "Oaza" Parafii Żegocina - palma 8 metrów; 2. Emilia Kępa - Żegocina - 6,5 m; 3. Adrian Paciorek - Bytomsko (4,6 m), Mikołaj Waligóra - Rozdziele (4,5 m), Marcin Rzepecki - Żegocina (4,5 m). Wyróżnienia: Gabriela Giza - Bełdno i Kamil Rosiek - Bełdno.
   b) palma średnia - wyróżnienia: Magdalena Piechnik, Wojciech Błoniarz, Jan Janiczek, Kacper Biros, Patryk Zakrzewski, Jakub Janiczek, Konrad Gawłowicz, Weronika Bilska, Joanna Bilska, Magdalena i Julita Waligóa, Adrian Sułkowski, Adrian i Maciej Gawłowicz, Joanna Kanownik - Żegocina; Kornelia Duch, Karolina Bilska - Bełdno; Wiktoria Waligóra, Katarzyna Pajor, Norbert Burkowicz - Rozdziele; Krzysztof Paruch, Wiktor Jędrzejek, Wiktor i Dawid Rożnowski, Tomasz Dziedzic, Dawid Strączek, Klaudia Waligóra - Bytomsko, AMelia Wrona - Łąkta Górna.
    c) palma niska - wyróżnienia: Natalia Mleczko, Adrian i Michał Zapiór, Marcin Krawczyk, Kamil Paruch, Sylwia Rożnowska - Bytomsko; Jakub Janiczek, Filip Bobowski, Barbara Lech, Jakub Kępa, Michał Dziedzic, Filip Adamczyk, Bartłomiej Adamczyk - Żegocina.
     W tym roku tylko kilka palm, które dawniej w Żegocinie nazywane były kyćkami, osiągnęło wysokość ponad 4 metry. Najwyższą, 8 - metrową przygotowały dziewczęta z parafialnej Dziewczęcej Służby Maryjnej i grupy wokalnej "Oaza".
    Jak nakazuje lokalna tradycja, palmy powinny być zrobione z wikliny, nie mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione powinny być naturalnymi baziami i kwiatami z bibuły.
    Palmy, po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo. Niegdyś wtykano także palmy na pola, aby Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Ten zwyczaj w Żegocinie i okolicy zachował się do dzisiaj.

Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r. Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r. Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r. Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r. Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r. Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r. Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
Konkurs palm w Żegocinie - 29.03.2015 r.
KONKURS PALM 2015 W ROZDZIELU
Konkurs palm w Rozdzielu.

   Konkurs palm został zorganizowany także w Rozdzielu. Odbył się po zakończeniu nabożeństwa w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła. Zdecydowana większość palm zgłoszonych do konkursu była bardzo ładna i wykonana z naturalnych materiałów.
Powołane przez księdza Ireneusza Palucha jury (Zbigniew Frączek, Jan Marcinek, Zygmunt Książka, Anna Augustyn, Marzena Pajor) uważnie oglądało palmy i zdecydowało przyznać nagrody główne ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Wójta Jerzego Błoniarza i księdza proboszcza Leszka Dudziaka w dwóch kategoriach. Pierwsza to konkurs na najwyższą palmę. W tej kategorii, w tym roku przyznano dwie nagrody główne dla Marcina Parucha i Marcina Szewczyka. Drugie kryterium konkursowe to wygląd i zachowanie tradycji. Tutaj wyróżniono nagrodami m.in. Annę Szewczyk, Mikołaja Parucha, Joannę Podolny, Mateusza Sajdaka, Jana Orła, Zuzannę Bobowską, Adama Cudejko, Arkadiusza Sławętę, Arkadiusza Ptaszka.
   Komisja konkursowa zdecydowała również przyznać drobne nagrody - słodycze (ufundowane przez Pana Kościelnego Józefa Szewczyka i Pana Organistę Zygmunta Książkę) wszystkim pozostałym dzieciom i młodzieży.
   Nagrody wręczali: ks. Ireneusz Paluch i Jan Marcinek. Zgodnie z tutejszą tradycją z poświęconych grubszych gałęzi wierzbowych zostaną wykonane krzyże, które przyozdobione i wbite w zaoraną ziemię, będą miały zapewniać urodzaj i chronić przed klęskami żywiołowymi.

Konkurs palm w Rozdzielu. Konkurs palm w Rozdzielu.
Konkurs palm w Rozdzielu. Konkurs palm w Rozdzielu.

Zdjęcia nadeslane.

  RELACJA WIDEO >>> WIELKI TYDZIEŃ 2015 >>>

[archiwum.zegocina.pl.]                                                                                     [parafiazegocina]