Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII ŻEGOCINA - DZIEŃ PIERWSZY - 25.06.2016

     Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż rozpoczął wizyację w Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie od spotkania w dniu 25 czerwca 2016 roku o godz. 15.30 w auli Zespołu Szkół im. Ks. Parałata Antoniego Poręby z 56. osobową grupą z nauczycieli i pracowników szkół oraz przedszkoli. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i trwało prawie półtorej godziny. Dostojnych gości: Ks. Biskupa, ks. dr. Grzegorza - kapelana oraz ks. Proboszcza Leszka Dudziaka w murach szkoły powitali: Anna Rogala - dyrektor PSP im. Św. Kingi w Żegocinie, Danuta Pączek - dyrektor ZS im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie oraz Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz.
   Krótką charakterystyke miejca spotkania - szkolnej auli przedstawiła gospodyni - Pani Danuta Pączek. Nastepnie głos zabrał Wójt Gminy, który przybliżył dostojnemu gościowi specyfikę oświaty w Gminie Żegocina. Po wystąpieniu Pana Wójta uczniowie Szkoły Muzycznej zagrali dwa utowry na fortepian i gitarę. Po muzycznej części głos zabrał ks. Proboszcz Leszek Dudziak, który dziękował dyrektorom i nauczycielom za bardzo dobrą współpracę z Parafią , a potem o swoich szkołach opowiadali dyrektorzy:  Pani Alicja Adamczyk - Brózda (Rozdziele), Pani Barbara Janicka - Mikus (Bytomsko), Pani Anna Rogala (PSP Żegocina), Pani Danuta Pączek (ZS w Żegocinie) i Pan Tomasz Cudejko (Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie). Głos zabrała także Pani Lucyna Nowak - Przewodniczaca Rady Gminy Żegocina. Miłym akcentem była wypowiedź Pani Marii Juszczyk - emerytowanej nauczycielki, która przepracowała w żegocińskich szkołach 40 lat. Przekazała ona na pamiętke Ks. Biskupowi tomiki swojej poezji.
  Na zakonczenie spotkania Ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zebranym, a dyrektorzy szkół podziękowali za czas i rzeczową dyskusję o roli oświaty i wychowania w życiu.
   Po spotkaniu w szkole, tym razem w kościele parafialnym o godz. 17.00 rodzina Państwa Matrasów z Przybyszówki przywitała ks. Biskupa Ordynariusza. Ks. Proboszcz Leszek Dudziak odczytał sprawozdanie z pracy w parafii od ostatniej wizytacji w 2004 roku, po czym rozpoczęła się Msza św. w czasie której Ks. Biskup udzielił sakramentu Bierzmowania 44 gimnazjalistom z Żegociny i Rozdziela. Wygłosił także kazanie, w którym wyjaśniał młodym ludziom znaczenie Sakramentu Zesłania Ducha Świetego i zwracał uwagę na znaczenie modlitwy w życiu człowieka, zwłaszcza młodego. Po nabożeństwie młodzież otrzymała od Ks. Biskupa pamiątkowe książki.
   Na koniec dnia w żegocińskiej plebanii Ks. Biskup spotkał się z kapłanami z dekanatu lipnickiego oraz kapłanami rodakami.

Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.

    .

Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.

   

Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.
Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r. Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.

Wizytacja kanoniczna Parafii Żegocina - 25.06.2016 r.

Materiał nadesłany: AR

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII - DZIEŃ DRUGI >>>

Bp Andrzej Jeż
Bp Andrzej Jeż

     Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). Z dniem 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Z kolei 29 lipca 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz - Centrum. W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią - z rąk biskupa Wiktora Skworca - przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: "Ad laudem Trinitatis et Deiparae" (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. W dniu 12 maja 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, biskupem tarnowskim.
   Zainteresowania naukowe: homiletyka, dogmatyka, historia Kościoła, historia sztuki sakralnej. Inne zainteresowania: literatura i poezja, architektura ogrodów, turystyka górska. Znajomość języków: francuski, włoski.
                                                                                                                               Źródło: www.
diecezja.tarnow.pl

[wstecz]

[archiwum.zegocina.pl]