TRIDUUM PASCHALNE W PARAFII ŻEGOCINA - 13-16.04.2017

WIELKI CZWARTEK - 13.04.2017

   Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. To dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.   
   Przedstawicielki parafii złożyły kapłanom ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Emerytowi Leszkowi Dudziakowi, ks. Mateuszowi Nowakowi, Ks. Marcinowi Łazarzowi, ks. Józefowi Cempura i ks. rezydentowi Waldemarowi Rawińskiemu życzenia.     
   Ks. Proboszcz serdecznie podziękował za pamięć i modlitwę po czym, rozpoczęła się tradycyjna liturgia Wielkiego Czwartku z pięknym kazaniem ks. Leszka Dudziaka o Eucharystii i kapłaństwie, po czym Pana Jezusa przeniesiono do Ciemnicy, gdzie czuwanie trwało do godziny 21.00.

WIELKI PIĄTEK - 14.04.2017

   Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa Strażaków z OSP w Żegocinie. Teksty czytał druh Zdzisław Waligóra. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. 
   Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się "człowieka ziemskiego" oraz smutek i ból Kościoła. 
   Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń - świętego Jana Apostoła. Odśpiewali ją: ks. Mateusz Nowak, Pan Jerzy Mirowski i Pan Krzysztof Łukasik. Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Marcin Łazarz. 
   Po modlitwie powszechnej rozpoczyna się druga część liturgii Wielkiego Piątku - Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię śpiewa trzykrotnie, na coraz wyższym tonie, słowa: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata", wierni odpowiadają na wezwanie "Pójdźmy z pokłonem". 
   Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali. Potem trwała całonocna adoracja przy Grobie Pańskim, przy którym warte pełnili strażacy z jednostek w Żegocinie, Bytomsku i Bełdnie.

WIELKA SOBOTA - 15.04.2017

    Wielka Sobota - to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, również strażacy. Tradycyjnie w tym dniu, przed południem błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. 
    Wielka Sobota - przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci i strażacy.
   Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, na która składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna. Uroczystym ogłoszeniem całemu światu radosnej wieści o zmartwychwstaniu Pana jest procesja rezurekcyjna.

FOTOGALERIA

Ceremonie Triduum Paschalnego. Ceremonie Triduum Paschalnego.
Ceremonie Triduum Paschalnego. Ceremonie Triduum Paschalnego.

 

Ceremonie Triduum Paschalnego. Ceremonie Triduum Paschalnego.
Ceremonie Triduum Paschalnego. Ceremonie Triduum Paschalnego.
Ceremonie Triduum Paschalnego. Ceremonie Triduum Paschalnego.

Ceremonie Triduum Paschalnego.

Materiał nadesłany.

[wstecz]                                                                                                           [parafia]