85 BIERZMOWANYCH Z PARAFII W KAMIONNEJ I ŻEGOCINIE

 Bierzmowanie A. D. 2007.

Bierzmowanie A. D. 2007.
Kandydaci po wejściu do kościoła. Powitanie Ks. Biskupa.

   85 gimnazjalistów, uczniów klasy trzeciej z Parafii Kamionna i Żegocina otrzymało w dniu 29 maja 2007 roku sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, nazywany również bierzmowaniem. Wieczorne nabożeństwo sprawował J.E. Ks. Biskup Władysław Bobowski w asyście proboszczów z Kamionnej (Ks. Adam Bajorek) i Żegociny (Ks. Leszek Dudziak).

 Bierzmowanie A. D. 2007. Bierzmowanie A. D. 2007.
Ks. proboszcz prosi Ks. B-pa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Modlitwa kandydatów.
Bierzmowanie A. D. 2007. Bierzmowanie A. D. 2007.
Ks. Adam Bojorek podczas czytania Ewangelii. Modlitwa kandydatów do bierzmowania.
Bierzmowanie A. D. 2007. Bierzmowanie A. D. 2007.
Modlitwa Księży o Dary Ducha Świętego. Moment udzielania Sakramentu Bierzmowania.

     Cały obrzęd bierzmowania ma ściśle określoną procedurę i najczęściej odbywa się podczas uroczystej mszy świętej. W wyniku odnowy liturgicznej, obecne obrzędy sakramentu bierzmowania są następujące: przedstawienie kandydatów biskupowi, przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych; odnowienie przyrzeczeń chrzestnych;  modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami; udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna; modlitwa powszechna; błogosławieństwo końcowe.

 Bierzmowanie A. D. 2007. Bierzmowanie A. D. 2007.
Modlitewne prośby bierzmowanych. Składanie darów ołtarza.
Bierzmowanie A. D. 2007. Bierzmowanie A. D. 2007.
Nabożeństwo uświetniła schola parafialna. J.E. Ks. Bp w ostatnim słowie przed błogosławieństwem.

     Przed rozpoczęciem obrzędów i nabożeństwa, księdza biskupa powitał proboszcz oraz delegacja parafian. Zanim kandydaci otrzymali Sakrament Bierzmowania, nastąpiło odnowienie  przyrzeczeń chrzestnych. W tym doniosłym akcie, będącym dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, młodzieży towarzyszyli świadkowie.
    Na zakończenie ceremonii bierzmowania Ks. Bp udzielił specjalnego błogosławieństwa, a delegacja bierzmowanych złożyła księżom podziękowania i przekazała im kwiaty. Prócz Księdza Biskupa, Proboszcza otrzymał je także ksiądz katecheta Janusz Psonak, który przygotowywał młodzież do przyjęcia kolejnego sakramentu. Przygotowanie te trwały długo. Rok temu kandydaci złożyli specjalny egzamin. W ciągu ostatniego roku spotykali się w każdym miesiącu na modlitwach. Ostatnio przystąpili również do sakramentu pokuty.

   
 Bierzmowanie A. D. 2007. Bierzmowanie A. D. 2007.
Podziękowania dla księży. Gratulacje od rodziców, świadków i członków rodziny.

   Każdy kto przyjął Sakrament Bierzmowania staje się doskonalszym członkiem Kościoła i w pełnym stopniu może korzystać z darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Dary te wymieniono na jednej z tablic, umieszczonej obok ołtarza w żegocińskim kościele. Młodym ludziom dopiero wkraczającym w dorosłe życie dary te są w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebne. Oby tylko zechcieli z nich skorzystać.

[zegocina.pl]                                 [parafia]