ŚWIĘTO DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

 Święto DSM w Parafii Żegocina.

Święto DSM w Parafii Żegocina.

     DSM - czyli Dziewczęca Służba Maryjna jest dobrowolnym stowarzyszeniem młodych dziewcząt, które chcą poznać życie Maryi oraz naśladować ją w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą "Maryjkę" i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole. Hasłem DSM jest "Przez Maryję do Jezusa". Od września do grudnia trwa czas kandydatury, podczas którego dziewczynki zapoznają się z celem grupy. Dopiero potem składają uroczyste przyrzeczenie: "Dziękując Panu Jezusowi i Jego Matce przyrzekam z radością wypełniać obowiązki dziecka Maryi w parafialnej wspólnocie i starać się o to, aby stale żyć w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niepokalana Maryjo dopomóż mi zachować moje przyrzeczenie. Amen."

Święto DSM w Parafii Żegocina. Święto DSM w Parafii Żegocina.
Święto DSM w Parafii Żegocina. Święto DSM w Parafii Żegocina.

    Taka właśnie uroczystość miała miejsce w dniu 8 grudnia 2007 roku, gdy podczas wieczornego nabożęństwa ks. proboszcz żegocińskiej parafii Leszek Dudziak przyjął do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej 11 kolejnych dziewcząt. DSM pracuje przy naszej parafii już wiele lat - najpierw jej opiekunem była pani mgr Barbara Zielińska - katechetka, potem ks. mgr Grzegorz Olczak, później ks. mgr Józef Waśko, a obecnie opiekę pełni ks. mgr Roman Łagosz, któremu w zajęciach pomaga animatorka Anna Tobiasz. DSM przygotowuje nabożeństwa i programy poświęcone Maryi, organizuje kolędę misyjną w parafii, wiele dziewczyn śpiewa też w parafialnym Zespole "OAZA".

Święto DSM w Parafii Żegocina. Święto DSM w Parafii Żegocina.
Święto DSM w Parafii Żegocina. Święto DSM w Parafii Żegocina.

    Do DSM wstąpiły: Ewa Waligóra, Justyna Matras, Patrycja Kmiecik, Angelika Duch, Zuzanna Adamczyk, Magdalena Krawczyk, Agnieszka Dudzic, Sylwia Bubula (wszystkie z Żegociny) oraz Joanna Kępa, Patrycja Dziedzic i Izabela Koniuszy z Bytomska. Obecnie do DSM Parafii w Żegocinie należy 21 dziewczyn. W czasie Mszy świętej dziewczęta otrzymały niebieskie pelerynki oraz cudowny medalik Maryi Niepokalanej, który będą nosić w czasie uroczystości. Po Mszy świętej dziewczęta przedstawiły krótki program artystyczny pt. "Nadzieja", który obejrzeli rodzice i liczni parafianie.

Tekst i foto: A.R.

[wstecz]                                                     [www.zegocina.pl]