10 NOWYCH MINISTRANTÓW

Przyjęcie nowych ministrantów. Przyjęcie nowych ministrantów.

    Słowo ministrant ma pochodzenie łacińskie (ministro) i oznacza służenie, posługiwanie, pomaganie. W kościele katolickim  - ministrant - to osoba posługująca wspólnocie przy celebracji mszy oraz przy sprawowaniu innych czynności obrzędowych, np. pogrzeby, nabożeństwa itp. Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.
     Taka właśnie uroczystość miała miejsce 25 lutego 2007 roku w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Żegocinie podczas sumy. Dziesięciu chłopców z terenu parafii: Marcin Rozum, Jarosław Kłusek, Krzysztof Waligóra, Paweł Górka, Karol Dziedzic, Jerzy Wolak, Piotr Dziedzic, Bartłomiej Adamczyk, Rafał Pilch i Kamil Orzeł od kilkunastu tygodni przygotowywało się do pełnienia obowiązków ministranta. Ich przewodnikiem w poznawaniu ministranckich obowiązków był ksiądz Janusz Psonak.
    Przyjęcie chłopców w szeregi ministrantów - to także ważny dzień dla rodziców. Już wcześniej przygotowywali się do tej uroczystości, m. in. szykując szaty ministranckie. Ks. proboszcz podziękował szczególnie paniom Wolak i Waligóra za duży wkład pracy w przygotowanie strojów.
    W końcowej części nabożeństwa delegacja nowych ministrantów podziękowała kapłanom, wręczając im bukiety kwiatów.

Przyjęcie nowych ministrantów. Przyjęcie nowych ministrantów.

    Cały obrzęd przyjęcia ministrantów, czyli włączenia ich do posługi, rozpoczął ks. Janusz od przedstawienia kandydatów. Każdy z nich został wezwany z imienia i nazwiska, odpowiedział "jestem". Gdy wszyscy kandydaci ustawili się przed ołtarzem ksiądz opiekun poprosił odprawiającego mszę świętą ks. proboszcza Leszka Dudziaka o dopuszczenie ich do pełnienia posługi ministrantów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Celebrans zapytał, czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę ministrantów w zgromadzeniu liturgicznym? Ks. Janusz oznajmił, że zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach. Wtedy ks. proboszcz oznajmił, że przyjmuje tych chłopców do grona ministrantów. Po odmówieniu stosownej modlitwy i błogosławieństwie ks. proboszcz nałożył każdemu nowemu ministrantowi na komżę pelerynkę. Natomiast ks. Janusz wręczył każdemu ministrantowi dyplom, zaświadczający, że chłopiec został dopuszczony do pełnienia funkcji ministranta w żegocińskiej parafii. W intencji nowych pomocników kapłanów, ich rodziców i bliskich odmówiono modlitwę.
    Przyjęcie nowych ministrantów - to ważny dzień w życiu parafialnym. Zwracał na to uwagę ks. Leszek Dudziak, który jednocześnie wyraził radość z faktu, że są w parafii rodziny, wychowujące swoje dzieci w duchu religijnym. Podziękował im za to i stwierdził, że być może któryś z tych młodych chłopców zostanie w przyszłości powołany na kapłana.

Przyjęcie nowych ministrantów. Przyjęcie nowych ministrantów.

Foto: A.R.

    Wyróżnia się kilka posług ministranckich:
choralista - stoi najniżej w hierarchii, odpowiedzialny jest za dzwonki i gong;
ministrant światła (inaczej lucyferariusz z łac. lux, cis - światło) - opiekuje się świecami, posługuje do nich;
ministrant księgi (inaczej librysta z łac. libra - księga) - dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracją liturgiczną; może posługiwać Celebransowi przy mszale;
ministrant ołtarza - jest to najważniejsza funkcja ministrancka, gdyż posługuje on przy naczyniach liturgicznych, niezbędnych do sprawowania eucharystii, jak również podaje wino i wodę i służy do pateny;
ministrant krzyża (inaczej krucyferariusz z łac. crux, cis - krzyż) - posługuj do krzyża podczas procesji wejścia i zejścia, oraz w innych momentach, gdy potrzebny jest krzyż;
psałterzysta (kantor) - intonuje pieśni i wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym uzdolnienia muzyczne;
ceremoniarz - najważniejszy ministrant, jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów, jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, może być ich kilku w parafii, powinien być zaznajomiony z większością rubryków;
animator liturgiczny - wywodzi się z ceremoniarzy, jest niejako ich przewodniczącym, jest osobą po specjalnym kursie
lektor - pełni posługę lektoratu w Kościele Katolickim, mając specjalne błogosławieństwo do odczytywania słów Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, jako jedyny z całej służby liturgicznej sprawuje urząd kościelny, do którego jest uprzednio wypromowany, najczęściej przez biskupa. Stoi, więc ponad hierarchią ministrancka mimo, iż jest członkiem służby liturgicznej.
      O ile powyższe funkcje są stopniami w posłudze ministranckiej wyróżnia się jeszcze funkcje, które sprawować może każdy ministrant niezależnie od stopnia "wtajemniczenia", a są to:
turyferariusz - odpowiedzialny jest za kadzielnicę, za jej przygotowania, utrzymanie w czystości, ze względu na trud posługi powinien być to najstarszy ministrant;
nawikulariusz - służy razem z turyferariuszem - niesie mirrę;
ministrant wody - posługuje podczas aspersji (pokropienie wodą święconą w niedzielę przed sumą);
ministrant mitry - podczas mszy sprawowanej przez infułata lub biskupa - trzyma mitrę;
ministrant pastorału - podczas mszy pod przewodnictwem biskupa trzyma pastorał.

Źródło: http://www.ministranci.pl/

[wstecz]                                      [parafia]