Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

ODPUST I POŚWIĘCENIE NOWYCH OŁTARZY - ROZDZIELE - 30.07.2017

    W dniu 30 lipca 2017 roku na pełnych wydarzeń kartach historii drewnianego, zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Rozdzielu, zapisała się kolejna piękna karta. Świątynia przeniesiona do Rozdziela w roku 1986 z pobliskiej Królówki, przynależna do Parafii w Żegocinie, przeżywa w nowym miejscu swój renesans. Właśnie sprawiono w niej trzy nowe ołtarze, będące repliką ołtarzy, które znajdowały się w tym kościele w Królówce. Podczas odpustowej uroczystości poświęcił je ks. bp Leszek Leszkiewicz. Chwilę przed tym Ksiądz Biskup poświęcił także Grotę Matki Bożej z Lourdes, zbudowaną w stoku wzniesienia za kościołem.
    W związku z panującymi upałami oraz dużą ilością uczestników uroczystości urządzono ołtarz polowy. To stąd przybywającym na odpust wiernym pochodzący z Rozdziela ks. Tomasz Szewczyk przybliżał historię kościoła, w tym związaną zarówno z Królówką, jak i Rozdzielem. Wkrótce z kościoła wyszedł orszak, prowadzony przez ministrantów, z Ks. Bp. Leszkiem Leszkiewiczem i pozostałymi, licznie przybyłymi kapłanami.
   Dostojnych gości, wśród których - oprócz kapłanów - byli: Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Wicestarosta Bocheński - Józef Mroczek, Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, wykonawcy ołtarzy i groty: Antoni Pasionek (rzeźbiarz), Janusz Antosz (malarz), Wiesława i Wiesław Odroniec (firma artystyczno-malarska, wykonali złocenia), Stanisław Paruch (wykonał grotę) -  powitał najpierw ksiądz Bogusław Pasierb - proboszcz Parafii w Żegocinie, który poprosił Księdza Biskupa o poświęcenie nowych ołtarzy i Groty Matki Boskiej z Lourdes. Następnie Księdza Biskupa powitała delegacja parafian z Rozdziela: Anna i Jan Augustyn, Basia Augustyn, Gabrysia Szewczyk i Jakub Wójtowicz, po czym rozpoczęła sie msza święta. Czynnie uczestniczyli w niej parafianie, czytający teksty liturgiczne:  I czytanie - Beata Gonkiewicz, II czytanie - Władysław Stach, modlitwa wiernych - Kinga Kmiecik, Darek Augustyn, a psalm zaśpiewały Agata Jędrzejek i Justyna Jędrzejek.
    Homilię wygłosił Ks. Bp Leszek Leszkiewicz. Przedstawił i omówił w niej warunki, jakimi należy iść w chrześcijańskiej drodze życia: życie sakramentalne, karmienie się słowem Boga i troska o jedność kościoła.  
    Przed końcowym błogosławieństwem miało miejsce poświęcenie, najpierw Groty Matki Bożej z Lourdes, potem trzech nowych ołtarzy, znajdujących się w świątyni. Nowy ołtarz główny jest repliką dawnego, z XVIII i został wykonany przez rzeźbiarza - Antoniego Pasionka z Jaworznej, malowany i złocony przez państwa Wiesławę i Wiesława Odrońców z Żegociny, obrazy znajdujące się w nim obrazy namalowane zostały przez Janusza Antosza z Krakowa. We wnęce ołtarzowej znajduje się figura Św. Jakuba zasłaniana obrazem Przemienienia Pańskiego. Po bokach dwie bramki, nad którymi figury ś.ś. Stanisława i Wojciecha. To fundacja mieszkańców Rozdziela. Ołtarze boczne wykonane pod koniec XIX wieku w warsztacie Wojciecha Samka w Bochni zostały darowane przez dziekana dekanatu lipnickiego i proboszcza Parafii Stary Wiśnicz - ks. Ryszarda Kołodzieja. Obraz w ołtarzu lewym - Matki Bożej Różańcowej z 1860 roku został malowany przez Jana Stankiewicza w Oświęcimiu i odnowiony w 2016 roku w pracowni konserwatorskiej w Lusinie k/ Krakowa. Ołtarz prawy z obrazem Jezusa Miłosiernego został namalowanym przez Janusza Antosza, a został ufundowanym przez rozdzinę Marcinków z Rozdziela.
   Zanim kapłani zeszli z polowego ołtarza, umieszczonego na podwyższeniu, delegacja parafian w składzie: Jan Marcinek, Marek Pajor, Barbara Szewczyk złożyła Ks. Bp. podziękowania.
   Całą uroczystość uświetniły: Orkiestra Dęta OSP w Królówce pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Czubana, która już kilkakrotnie grała na rozdzielskich odpustach oraz poczet strażacki złożony z druhów z Rozdziela i Żegociny.
   Z okazji tej uroczystości został wydany pierwszy numer czasopisma "Verbum Villa - Słowo Wsi", w którym Redakcja (pracująca pod przewodnictwem ks. Tomasza Szewczyka) opisała prace i wydarzenia związane z kościołem Św. Jakuba i życiem mieszkańców wsi Rozdziele, bogato je ilustrując archiwalnymi zdjęciami.

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

Odpust i poświęcenie nowych ołtarzy - Rozdziele - 30.07.2017

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[zegocina.pl]

[rozdziele]