Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

Żegocina, dnia 2016-12-22

Protokół - korekta - z rozeznania cenowego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina w 2017 r.".

   W dniu 9.12.2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.447.2014.Z z dnia 30 maja 2014 r. r. zaproszono pisemnie do złożenia ofert następujących wykonawców:
1.Usługi Transportowe, Handel Obwoźny At. Przemysłowymi Jan Wolak - Rozdziele 161
2.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34
3.Zmechanizowane Roboty Ziemne COPLANT Marcin Kukla - Łąkta Górna 85
4.Mateusz Giza Firma Usługowa - Bełdno 35
5.F.H.U. "MAR-TRAK" Marcin Fąfara - Bytomsko 33
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57
7.F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 85
Poza tym zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Gminy Żegocina w dniu 9.12.2016 r.

Do dnia 19.12.2016 r do godz. 10:00. złożono następujące oferty:
Na część I
F.H.U "MAR-TRAK" Marcin Fąfara - Bytomsko 33 z ceną brutto 49,00 zł/1 km odśnieżania
Na część Ia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z cena brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część II
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 60,00 zł/1 km odśnieżania
Na część IIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część III
F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zl/1 km odśnieżania
Na część IIIa
1.F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 83,00 zl/1 km odśnieżania z podsypką
2.F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zl/1 km posypywania
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część IV
F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 54,00 zł/1 /km odśnieżania
Na część IVa
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2. F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 85,00 zł/1 /km odśnieżania z podsypką.
3. F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 85,00 zł/1 /km posypywania.
Na część V
1.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 54,00 zł/1 km odśnieżania
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Va
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania z
F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 54,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Vb
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania z
Na część Vc
1.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 129,60 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką.
Na część Vd
1.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 129,60 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VI
Usługi Transportowe, Handel Obwoźny At. Przemysłowymi Jan Wolak - Rozdziele 161 z ceną brutto 81,18 zł/1 km odśnieżania
Na część VIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 50,00 zł/ 1 km odśnieżania
Na część VIII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 90,00 zł/ 1 km odśnie żania z podsypką
Na część IX
1.F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 69,70 zł/1 godz. pracy sprzętu
2,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 65,00 zł/1 godz. pracy sprzętu
3.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 75,00 zł/ 1 godz. pracy sprzętu

Na wykonawców zadania wybrano:

Na część I
F.H.U. "MAR-TRAK" Marcin Fąfara - Bytomsko 33 z ceną brutto 49,00 zł/1 km odśnieżania
Na część Ia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część II
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 60,00 zł/1 km odśnieżania
Na część IIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część III
F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zl/1 km odśnieżania
Na część IIIa
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2 F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zł/1 /km posypywania.
Na część IV
F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 54,00 zł/1 /km odśnieżania
Na część IVa
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2 F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zł/1 /km posypywania.
Na część V
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Va
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Vb
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Vc
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część Vd
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VI
Usługi Transportowe, Handel Obwoźny At. Przemysłowymi Jan Wolak - Rozdziele 161 z ceną brutto 81,18 zł/1 km odśnieżania
Na część VIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 50,00 zł/ 1 km odśnieżania
Na część VIII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 90,00 zł/ 1 km odśnieżania z podsypką.
Na część IX
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 65,00 zł/ 1 godz. pracy sprzętu
Żegocina, dnia 2016-12-21

Protokół z rozeznania cenowego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina w 2017 r.".

    W dniu 9.12.2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.447.2014.Z z dnia 30 maja 2014 r. r. zaproszono pisemnie do złożenia ofert następujących wykonawców:
1.Usługi Transportowe, Handel Obwoźny At. Przemysłowymi Jan Wolak - Rozdziele 161
2.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34
3.Zmechanizowane Roboty Ziemne COPLANT Marcin Kukla - Łąkta Górna 85
4.Mateusz Giza Firma Usługowa - Bełdno 35
5.F.H.U. "MAR-TRAK" Marcin Fąfara - Bytomsko 33
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57
7.F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 85
Poza tym zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Gminy Żegocina w dniu 9.12.2016 r.

   Do dnia 19.12.2016 r do godz. 10:00. złożono następujące oferty:
Na część I
F.H.U "MAR-TRAK" Marcin Fąfara - Bytomsko 33 z ceną brutto 49,00 zł/1 km odśnieżania
Na część Ia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z cena brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część II
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 60,00 zł/1 km odśnieżania
Na część IIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część III
F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zl/1 km odśnieżania
Na część IIIa
1.F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 83,00 zl/1 km odśnieżania z podsypką
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część IV
F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 54,00 zł/1 /km odśnieżania
Na część IVa
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2. F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 85,00 zł/1 /km odśnieżania z podsypką.
Na część V
1.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 54,00 zł/1 km odśnieżania
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Va
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania z
F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 54,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Vb
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania z
Na część Vc
1.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 129,60 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką.
Na część Vd
1.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 129,60 zł/1 km odśnieżania z podsypką
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VI
Usługi Transportowe, Handel Obwoźny At. Przemysłowymi Jan Wolak - Rozdziele 161 z ceną brutto 81,18 zł/1 km odśnieżania
Na część VIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 50,00 zł/ 1 km odśnieżania
Na część VIII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 90,00 zł/ 1 km odśnie żania z podsypką
Na część IX
1.F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 69,70 zł/1 godz. pracy sprzętu
2,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 65,00 zł/1 godz. pracy sprzętu
3.F.P.H.U. TRAKDREW Stanisław Jelonek - Bełdno 34 z ceną brutto 75,00 zł/ 1 godz. pracy sprzętu

Na wykonawców zadania wybrano:

Na część I
F.H.U. "MAR-TRAK" Marcin Fąfara - Bytomsko 33 z ceną brutto 49,00 zł/1 km odśnieżania
Na część Ia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część II
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 60,00 zł/1 km odśnieżania
Na część IIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część III
F.H.U. "BOLMAX" M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 49,00 zl/1 km odśnieżania
Na część IIIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część IV
F.H.U. BOLMAX B., M. Grabiasz, R. Grabiasz - Łąkta Górna 350 z ceną brutto 54,00 zł/1 /km odśnieżania
Na część IVa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 80,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część V
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Va
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Vb
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 50,00 zł/1 km odśnieżania.
Na część Vc
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część Vd
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VI
Usługi Transportowe, Handel Obwoźny At. Przemysłowymi Jan Wolak - Rozdziele 161 z ceną brutto 81,18 zł/1 km odśnieżania
Na część VIa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 - z ceną brutto 90,00 zł/1 km odśnieżania z podsypką
Na część VII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 50,00 zł/ 1 km odśnieżania
Na część VIII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 90,00 zł/ 1 km odśnieżania z podsypką.
Na część IX
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak - Rozdziele 57 z ceną brutto 65,00 zł/ 1 godz. pracy sprzętu

Żegocina, dnia 2016-12-09
Znak: UG.271.21.RC.2016

Z A P R O S Z E N I E

   Wójt Gminy Żegocina zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina w 2017 r."
Ofertę można złożyć na jedną lub kilka części (oddzielnie dla każdej części), zgodnie z załączonym do zaproszenia wykazem.
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia..
Cenę za części I - VIII należy podać jednostkowo za 1 km odśnieżania, odśnieżania z podsypywaniem oraz samego podsypywania.
Cenę za część IX należy podać jednostkowo za 1 godz. pracy sprzętu.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żegocina, pok. nr 16 do dnia 19.12.2016 r. do godz. 10:00

Zestawienie dróg gminnych do utrzymania zimowego w roku 2017.

CZĘŚĆ I - odśnieżanie

Bytomsko

Długość odcinka w metrach :

Nagórze , Depcok, Piech

900+300+300

Stawki

300

Podlas- Prytko-Fąfara (Pańskie)

2000

Podlas- Majdan- Surma- Dzięgiel

1500

Młyn

1300

Działy ( Strączek, Rozum)

200+300

Węgry- Fąfarowa Góra- Groń

600+100

Żarnówka ( Fąfara )

900

Żegocina

 

Kępiaki- Piwowarczyk

1200+300

CZĘŚĆ Ia - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Bytomsko

Długość odcinka w metrach :

Nagórze

900

Podlas- Prytko

1000

Podlas- Majdan

1000

CZĘŚĆ II - odśnieżanie

Żegocina

Długość odcinka w metrach :

Szkoła- przedszkole

200

Piechówka- Przybyszówka

500

Wiktorówka- Górczyna(Kaleta)

1000

Kędziory

300

Brzeg

700

Patrówka

400

Nowa Wieś

700

Pasternik

300

Kowalówka

150

Nadole (Dudzic, Komunalna, Targowica)

800

Centrum- parkingi

600

Ośrodek Zdrowia- Górczyna

300+1000

Przysłop

1000

Nagórze- Góry

1100+800

Nagórze- Podlesie

1300 + 1200

Koło Cmentarza

750

CZĘŚĆ IIa - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Żegocina

Długość odcinka w metrach :

Ośrodek Zdrowia - Górczyna

600

Nowa Wieś

500

Wiktorówka- Górczyna

1000

Nagórze - Góry

1100

CZĘŚĆ III - odśnieżanie

Łąkta Górna

Długość odcinka w metrach :

Żarnówka- osiedle- Dział

1100

Krawczyki

300

Przedszkole- Janickówka

600

Witkówka

600

Brzeziny

800

Podkosówka- Skrzydłówka ( Kuce, Pitry, Orły, Florek, Mida, Rogóż, Wałach, Krawczyk)

3050 + 2600

Madejówka ( Krawczyk, Dudek)

200+300

Kamionki- Madejówka

800+800

Mrozy-oczyszczalnia

300

Parking

500

CZĘŚĆ IIIa - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Łąkta Górna

Długość odcinka w metrach :

Podkosówka

2000

CZĘŚĆ IV - odśnieżanie

Łąkta Górna

Długość odcinka w metrach :

Konice- Lisówki

2200

Kępa- Kowalczyk

800

Lisówki - Wrony- Knap

700

Lisówki

1250

Dział ( Czamara, Steczko, Palej, Dudzic)

1100

Sikornice

250

Zagrody ( Janas - Bujak - Cebula-Goleniec)

1750

Pod przylasek

300

CZĘŚĆ IVa - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Łąkta Górna

Długość odcinka w metrach :

Lisówki

1200

Lisówki - Konice

1200

CZĘŚĆ V - odśnieżanie

Bełdno

Długość odcinka w metrach :

Wieś od drogi powiatowej- centrum wsi

600

Konice

900

Wieś- Zastawie

400

CZĘŚĆ Va - odśnieżanie

Bełdno

Długość odcinka w metrach :

Wieś- Kępy

500

Wieś- Stawiska

400

Wieś - Szkoła

200

Podlas

1300

Siandajówka, Marzec

1050+150

Żegocina

 

Podlas- Potoki

2050

CZĘŚĆ Vb - odśnieżanie

Bełdno

Długość odcinka w metrach :

Bełdno - Polom

800

CZĘŚĆ Vc - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Bełdno

Długość odcinka w metrach :

Wieś od drogi powiatowej- centrum wsi

600

Konice

900

Wieś- Zastawie

400

CZĘŚĆ Vd - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Bełdno

Długość odcinka w metrach :

Bełdno - Podlas - Potoki - Siandajówka

800+400+200

CZĘŚĆ VI - odśnieżanie

Rozdziele

Długość odcinka w metrach :

Góry ( Ryba)

2100

Szkoła - Błaskówka

400

Rola - Sroka

1100

Pławecki I, II

750

Jochany

250

Skolnik

300

Żegocina

 

Kowalczyki

150

Mariany

300


CZĘŚĆ VI a- odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Rozdziele

Długość odcinka w metrach :

Rozdziele Góry ( Ryba)

1500

CZĘŚĆ VII - odśnieżanie

Rozdziele

Długość odcinka w metrach :

Szkoła - Rozdziele - Kamionka - Laskowa

3250

Zagrabie - Góry - Dwór

4400

Doliny

1350

Widoma -Bacówka - Lasowina - Błaskówka

1600+600+1700

chodnik Szkoła - Schronisko

850

Dulany

400

CZĘŚĆ VIIa - odśnieżanie małej warstwy śniegu z podsypką

Rozdziele

Długość odcinka w metrach :

Rozdziele - Magazyn-Kamionka - Laskowa

1500+500+500

Zagrabie - Góry - Dwór

3000

Doliny

1000

Widoma -Bacówka

1500

CZĘŚĆ VIII - odśnieżanie z małą warstwą śniegu z posypką w razie potrzeby w dni wolne od pracy

Żegocina

Długość odcinka w metrach:

Żegocina - Ośrodek Zdrowia

300

Żegocina -Cmentarz

300

CZĘŚĆ IX

Interwencyjne odśnieżanie zasp w przypadku dużych opadów śniegu na terenie całej gminy

Ceny za części od I - VIII należy wykazać w zł za 1 km usługi (odśnieżania, odśnieżania z podsypką. Do podsypki wykonawca będzie używał własnego materiału (żużel z domieszką soli).

Cenę części IX należy wykazać w zł za 1 godzine pracy sprzętu.

Do pobrania:

[przetargi]

[wstecz]