Przetargi

PRZETARGI - 2016

Lp.

Data ogłoszenia

Treść

Link

22. 2016-12-09 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina w 2017 r." + Protokół z rozeznania cenowego + Korekta protokołu Dalej.
21. 2016-11-25 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej nr 580390 Rozdziele - Laskowa w Rozdzielu w km 0+000 - 1+217 + Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Wyjaśnienie 3 + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
20. 2016-11-09 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na wykonanie "Analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Bytomsko, Łąkta Górna i Żegocina" + Protokół z "zapytania ofertowego" Dalej.
19. 2016-11-09 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na wykonanie "Remontu drogi gminnej w Bełdnie "Połom K58031" km 0+400 - 0+550 i remont drogi gminnej w Bytomsku K580364 km 0+100 - 0+250" + Protokół z "zapytania ofertowego" Dalej.
18. 2016-11-07 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na "wywóz osadów z oczyszczalni ścieków w w m. Łąkta Górna, gm. Żegocina" + Protokół z "zapytania ofertowego" Dalej.
17. 2016-10-17 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na wykonanie dostawy pn.  "Zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim" + Protokół z "zapytania ofertowego" Dalej.
16. 2016-09-26 Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym mapa aglomeracji dla zadania planowanego do współfinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 - Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach + Unieważnienia postępowania na wykonanie studium wykonalności i wniosku do POIiŚ. Dalej.
15. 2016-08-31 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na wykonanie "Remontu ujęcia wody w miejscowości Bełdno" + Protokół z rozeznania cenowego Dalej.
14. 2016-08-17 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na Remont drogi gminnej w Bełdnie "Siandajówka" km 0+000 - 0+150" + Protokół z rozeznania cenowego. Dalej.
13. 2016-08-17 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - dostawa. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie Żegocina + Wyjaśnienia 1 + Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
12. 2016-07-29 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na "Wykonanie modernizacji - remontu drogi transportu rolnego Dziedzic Granice w m. Łąkta Górna" + Protokół z rozeznania cenowego.. Dalej.
11. 2016-06-20 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - roboty budowlane. Remont nawierzchni chodnika przy D.W. 965 w Żegocinie odc. 210 km 1+493 - 1+690 + Informacja z sesji otwarcia ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
10. 2016-06-15 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ZS w Żegocinie + Protokół z rozeznania cenowego. Dalej.
9. 2016-06-15 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - roboty budowlane. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej w Bełdnie   + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
8. 2016-06-13 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na "Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce kamiennej słupowej z 1909 r. z fundacji Szymona i Julii Grabskich" + Protokół z zapytania ofertowego Dalej.
7. 2016-06-08 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na wykonanie "Map do celów projektowych dla budowy chodnika przy DW 965 w Łąkcie Górnej"  + Protokół z rozeznania cenowego. Dalej.
6. 2016-06-01 Przetarg na dzierżawę "Bacówki" w Rozdzielu + Wynik Dalej.
5. 2016-05-04 Przetarg na dzierżawę "Bacówki" w Rozdzielu Dalej.
4. 2016-04-18 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na "Wykonanie remontu drogi gminnej "Kamionki" w Łąkcie Górnej - wykonanie utwardzenia" + Protokół z zapytania ofertowego Dalej.
3. 2016-04-14 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr K580390 Rozdziele - Laskowa + Protokół z zapytania ofertowego Dalej.
2. 2016-03-07 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "rozeznania cenowego" na wykonanie "Map do celów projektowych dla rozbudowy sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie" + Protokół rozeznania cenowego. Dalej.
1. 2016-02-23 Ogłoszenie o zamówieniu usługi. Żegocina: Udzielenie kredytu komercyjnego w kwocie 2.025.660 zł +  Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Wyjaśnienie 3, + Wyjaśnienie 4 + Wyjaśnienie 5 + Wyjaśnienie 6 + Wyjaśnienie 7 + Wyjaśnienie 8 + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
[archiwum.przetargi] [zegocina.pl]