Przetargi

PRZETARGI - 2017

Lp.

Data ogłoszenia

Treść

Link

6. 2017-04-25 Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej Dalej.
5. 2017-03-17 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko + Protokół Dalej.
4. 2017-02-20 Zapytanie ofertowe na wykonanie ."Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn. stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Podkosówka - Madejówka nr K580371 nr działki ewidencyjnej 471 w miejscowości Łąkta Górna km 1+040 - 1+140" + Wyjaśnienie 1 + Protokół z rozeznania cenowego Dalej.
3. 2017-02-16 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów: MERCEDES-BENZ 310D nr. rej. KBC 10572 oraz samochód osobowy marki CHRYSLER G.VOYAGER nr. rej. KBC 11322 Dalej.
2. 2017-02-10 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej + Wyjaśnienie + Informacja o złożonych ofertach + Zawiadomienie o wyborze oferty+ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
1. 2017-01-16 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów + komunikat Dalej.
PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA 2017 R.

Lp

Nazwa postępowania

Tryb

Planowany termin ogłoszenia

Termin wykonania zadania

Kwota zabezpieczona w budżecie

Uwagi

1

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rozdzielu, Żegocinie, Łąkcie Górnej i Bytomsku

Przetarg nieograniczony

Maj 2017

2017 - 2018

1.600.000 zł

Na rok 2017 - 250.000 zł.

Realizacja po akceptacji pożyczki przez WFOŚ i GW

2

Budowa chodnika przy DW 965 w Łąkcie Górnej

Przetarg nieograniczony

Czerwiec 2017

2017

300.000 zł

Realizacja po akceptacji wniosku przez UMWM

3

Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej

Przetarg nieograniczony

Listopad 2017

2017 - 2019

2.300.000 zł

Na rok 2017 - 100.000 zł.

Realizacja po otrzymaniu dotacji z RPO

4

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie Żegocina

Przetarg nieograniczony

Październik 2017

2018 - 2019

440.000 zł

Na rok 2017 - 220.000 zł

5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina

Przetarg nieograniczony

Październik 2017

2018 - 2019

619.000 zł

Na rok 2017 - 308.000 zł

6

Rewitalizacja parku i przestrzeni publicznej w Żegocinie

Przetarg nieograniczony

Sierpień 2017

2017

100.000 zł

+ planowana dotacja z programu LEADER - 170.000 zł

Sporządził: Andrzej Rudek                                                                                   Zatwierdził: Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy

[archiwum.przetargi] [zegocina.pl]