Przetargi

PRZETARGI - 2017

Lp.

Data ogłoszenia

Treść

Link

43. 2017-12-20 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi - Świadczenie usługi dostępu do sieci internet w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" (2) + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
42. 2017-12-14 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina (III)  + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
41. 2017-12-12 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi - Świadczenie usługi dostępu do sieci internet w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dalej.
40. 2017-12-08 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej w Rozdzielu, Żegocinie, Bytomsku i Łąkcie Górnej + Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
39. 2017-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina w 2018 r." + Protokół z rozeznania cenowego Dalej.
38. 2017-11-30 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dalej.
37. 2017-11-30 Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
36. 2017-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina + Wyjaśnienie 1 + Informacja o treści złożonych ofert  + Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Dalej.
35. 2017-11-06 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi przy przebudowie budynku przedszkola samorządowego w m. Łąkta Górna.+ Wyjaśnienie 1 + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dalej.
34. 2017-10-16 Zapytanie ofertowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie nawierzchni brukowej placu i dojścia do siłowni plenerowej w miejscowości Łąkta Górna + Wyjaśnienie 1 + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Dalej.
33. 2017-10-09 Ogłoszenie o zamówieniu - kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie Żegocina + Wyjaśnienie 1 + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
32. 2017-10-06 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie parkingu przy ogólnodostępnym boisku sportowym i placu zabaw w Żegocinie + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
31. 2017-10-02 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Przebudowa budynku przedszkola samorządowego w m. Łąkta Górna + Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Informacja o treści złożonych ofert  + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
30. 2017-09-13 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Przebudowa D.W. 965 Zielona - Limanowa w Łąkcie Górnej polegajaca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów (odc. 190 km 1+093,46 - 1+369,46 str. lewa) - etap I + Informacja o treści złożonych ofert + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
29. 2017-08-31 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na dzierżawę stawów rybnych w Rozdzielu Dalej.
28. 2017-08-28 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na "Zakup samochodu osobowego dla GOPS w Żegocinie" + Wyjaśnienie nr 1 + Protokół z zapytania ofertowego Dalej.
27. 2017-08-23 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Przebudowa budynku przedszkola samorządowego w m. Łąkta Górna + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dalej.
27. 2017-08-18 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "zapytania ofertowego" na wykonanie ."Remontu drogi gminnej K5803783 Knap - Lisówki w Łąkcie Górnej" Dalej.
26. 2017-08-17 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Przebudowa D.W.965 Zielona - Limanowa w Łąkcie Górnej polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów - odc. 190 km 1+093,46 - 1+369,46, strona lewa + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Dalej.
25. 2017-08-16 Powtórzone zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy budynku Oddziału Przedszkolnego w Rozdzielu (stan surowy) + Protokół Dalej.
24. 2017-08-16 Powtórzone zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu Bacówki w Rozdzielu + Protokół Dalej.
23. 2017-08-04 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie na wykonanie modernizacji - remontu drogi transportu rolnego Granice - Florek w m. Łąkta Górna + Protokół Dalej.
22. 2017-08-04 Powtórzone zapytanie ofertowe "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łakta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko + Wyjaśnienie 1 + Informacja o treści złożonych ofert  + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dalej.
21. 2017-08-02 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy Przedszkola Publicznego w Żegocinie (stan surowy zamknięty) + Protokół Dalej.
20. 2017-07-31 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu Bacówki w Rozdzielu + Protokół Dalej.
19. 2017-07-31 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy budynku Oddziału Przedszkolnego w Rozdzielu (stan surowy) + Protokół Dalej.
18. 2017-07-20 Zapytanie ofertowe "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łakta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko + Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Informacja z otwarcia kopert + Zakończenie postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dalej.
17. 2017-07-19 Piąty przetarg ustny nieograniczony na samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER Dalej.
16. 2017-07-05 Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej w Rozdzielu + Protokół Dalej.
15. 2017-06-22 Czwarty przetarg ustny nieograniczony na samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER + Protokół Komisji Przetargowej Dalej.
14. 2017-06-20 Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania: Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina + Protokół Dalej.
13. 2017-06-13 Przetarg: Remont dróg gminnych w Rozdzielu i Żegocinie + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
12. 2017-06-09 II Przetarg: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina + Zmiana ogłoszenia + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
11. 2017-06-06 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 2.606.918 zł + Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Wyjaśnienie 3 + Informacja o treści złożonych ofert + Zawiadomienie o wyborze oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
10. 2017-06-05 Zapraszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na wykonanie MALOWANIE DACHÓW BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKCIE GÓRNEJ + Protokół Dalej.
9. 2017-05-31 Trzeci przetarg ustny nieograniczony. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER + Protokół Dalej.
8. 2017-05-18 Zapraszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na wykonanie Montażu Lampy Bakteriologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej.+ Protokół Dalej.
7. 2017-05-12 Przetarg: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina + Uzupełnienie + Informacja z otwarcie ofert + Unieważnienie przetargu Dalej.
6. 2017-04-25 Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej + Protokół z procedury o udzielenie zamówienia Dalej.
5. 2017-03-17 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko + Protokół Dalej.
4. 2017-02-20 Zapytanie ofertowe na wykonanie ."Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn. stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Podkosówka - Madejówka nr K580371 nr działki ewidencyjnej 471 w miejscowości Łąkta Górna km 1+040 - 1+140" + Wyjaśnienie 1 + Protokół z rozeznania cenowego Dalej.
3. 2017-02-16 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów: MERCEDES-BENZ 310D nr. rej. KBC 10572 oraz samochód osobowy marki CHRYSLER G.VOYAGER nr. rej. KBC 11322 Dalej.
2. 2017-02-10 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej + Wyjaśnienie + Informacja o złożonych ofertach + Zawiadomienie o wyborze oferty+ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
1. 2017-01-16 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów + komunikat Dalej.
PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA 2017 R.

Lp

Nazwa postępowania

Tryb

Planowany termin ogłoszenia

Termin wykonania zadania

Kwota zabezpieczona w budżecie

Uwagi

1

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rozdzielu, Żegocinie, Łąkcie Górnej i Bytomsku

Przetarg nieograniczony

Maj 2017

2017 - 2018

1.600.000 zł

Na rok 2017 - 250.000 zł.

Realizacja po akceptacji pożyczki przez WFOŚ i GW

2

Budowa chodnika przy DW 965 w Łąkcie Górnej

Przetarg nieograniczony

Czerwiec 2017

2017

300.000 zł

Realizacja po akceptacji wniosku przez UMWM

3

Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej

Przetarg nieograniczony

Listopad 2017

2017 - 2019

2.300.000 zł

Na rok 2017 - 100.000 zł.

Realizacja po otrzymaniu dotacji z RPO

4

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie Żegocina

Przetarg nieograniczony

Październik 2017

2018 - 2019

440.000 zł

Na rok 2017 - 220.000 zł

5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina

Przetarg nieograniczony

Październik 2017

2018 - 2019

619.000 zł

Na rok 2017 - 308.000 zł

6

Rewitalizacja parku i przestrzeni publicznej w Żegocinie

Przetarg nieograniczony

Sierpień 2017

2017

100.000 zł

+ planowana dotacja z programu LEADER - 170.000 zł

Sporządził: Andrzej Rudek                                                                                   Zatwierdził: Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy

[archiwum.przetargi] [zegocina.pl]