Komunikat dla rolników.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

     Małopolska Izba Rolnicza wraz z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie pragnie przeprowadzić szkolenie z zakresu "Restrukturyzacji małych gospodarstw". Nabór na w/w wnioski został ogłoszony przez ARiMR i rozpoczyna się z dniem 30 marca br. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 marca br. w Centrum Kultury w Łapanowie o godzinie 10:00.

   Pieniądze, jakie można dostać w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" to 60 tysięcy złotych. Pomoc finansowa jest wypłacana na wniosek o płatność w 2 ratach: 80% i 20%. Pomoc z unijnych środków jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Chodzi o zasadnicze zmiany w gospodarstwie, których celem jest poprawa jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

WIĘCEJ >>>

[wstecz]

[archiwum informacji]