Komunika dla rolników.

  Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

   Wójt Gminy Żegocina informuje, iż w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. zainteresowani rolnicy mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 luty 2017 r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86 zł * ilość ha użytków rolnych.
    Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania: druk wniosku (pdf) >>>

Publikacja: 25.07.2017

[wstecz]

[archiwum informacji]