herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

RADA  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

XXV SESJA RADY GMINY - 25.09.2002
XXIV Sesja Rady Gminy w Żegocinie.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja wójta o działalności Zarządu Gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
-    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. [Treść uchwały >>>]
-    Zmian w budżecie Gminy Żegocina

-    Uchwalenia wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Gminie Żegocina na lata 2002 - 2005. [Fragment uchwały >>>]
4.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5.  Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.


Prezydium Rady.

Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz.

A. Gawłowicz-Pawełek, Jan Marcinek, Józef Kowalczyk - Prezydium Rady Gminy. Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz przypomniał radnym podstawowe zasady tegorocznych wyborów samorządowych.

Przemawia Czesław Pączek.

Wójt Jerzy Błoniarz udziela odpowiedzi na interpelacje radnych.

Z programem Profilaktyki Alkoholowej zapoznał radnych Czesław Pączek - Przewodniczący Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt Jerzy Błoniarz udzielił odpowiedzi na interpelacje radnych.

[powrót]