herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

RADA  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

XXVI SESJA RADY GMINY - 10.10.2002

Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o pracy Zarządu Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Informacja o funkcjonowaniu rady gminy i komisji za okres kadencji.
5. Ocena prowadzonych zadań inwestycyjnych na przestrzeni kadencji.
6. Podjęcie uchwał.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Początek obrad - godz. 9.00


XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.

Relacja - jeszcze dzisiaj !!

OSTATNIA SESJA RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 1998 - 2002

 XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.  XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.  XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek. Sprawozdanie z pracy Kom. Rew. przedstawił jej przewodniczący Franciszek Koszyk. Sprawozdania złożyły wszystkie Komisje Rady.
 XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.  XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.  XXVI Sesja Rady Gminy w Żegocinie.
Wójt Gminy Jerzy Błoniarz podziękował Radzie za bardzo dobra pracę i współpracę. Anna Gawłowicz-Pawełek, Jan Marcinek i Józef Kowalczyk - Prezydium Rady Gminy. Z Radą Gminy pożegnał się Bronisław Kuska, który postanowił po 4-krotnej kadencji nie ubiegać się o kolejny wybór.

Rada Gminy w Żegocinie kadencji 1998-2002.

Pamiątkowa fotografia na zakończenie kadencji.

[powrót]                                                                                    [index]