ŻEGOCIŃSKIE INWESTYCJE 2002

Remiza w Rozdzielu. Budowa Świetlicy i Domu Strażaka w Rozdzielu.
  
Planowane oddanie do użytku - 26 maja 2002 r.
Szkoła Podstawowa w Rozdzielu. Rozpoczęcie budowy przyszkolnej sali gimnastycznej w Rozdzielu.
    
Na tę inwestycję Rada Gminy przeznaczyła z tegorocznego budżetu kwotę 100 tysięcy złotych. Wystarczy to na zapłacenie projektu i pozostałych prac dokumentacyjnych oraz zalanie ławic fundamentów. Samorząd próbuje uzyskać środki na dokończenie budowy z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Jeśli wszystko będzie przebiegać po mysli samorządu, obiekt powinien byc oddany do użytku za dwa lata.
Boisko sportowe w Żegocinie. Boisko sportowe w Żegocinie.
   
Prace rozpoczęto tu w 2000 r. Do tej pory wykonano wiele prac ziemnych. Dzięki pomocy sponsorów i samych mieszkańców wsi, którzy uzyczyli własny sprzęt, przemieszczono zwały ziemi i wypoziomowano teren. Do tej pory inwestycja kosztowała gminę 27.000 zł. Najbliższe prace to ułożenie drenów. Jeśłi uda się pozyskać środki z zewnątrz, to już w przyszłym roku będzie można rozgrywać tu mecze i organizować imprezy sportowe.
Zespół Szkół w Żegocinie. Rozbudowa Zespołu Szkół w Żegocinie.
     To jedna z najważniejszych inwestycji gminy.  W ubiegłym roku wykonano nadbudowę w stanie surowym, a w tym do zrobienia zostały prace wykończeniowe. Do tej pory inwestycja kosztowała około 350 tysięcy złotych i mniej więcej tyle samo potrzeba jeszcze na jej dokończenie. W większości rozbudowa finansowana jest ze środków własnych gminy. Rada zaplanowała zaciągnięcie na ten cel kredytu w wysokości 100 tysięcy złotych. Gmina stara się również o dotację marszałka województwa małopolskiego w wysokości 100 tysięcy złotych. 
Szkoła w Bytomsku. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bytomsku.
Wikarówka - tu będzie Muzeum Regionalne [Projekt "Centra"]. Początek realizacji projektu "Centra".
Zbiornik retencyjny w Rozdzielu. Dokończenie budowy zbiornika retencyjnego (zalewu) w Rozdzielu.
     Zbiornik retencyjny, prócz swojego podstawowego celu, spełniał będzie również funkcje rekreacyjne. Będzie tu można popływać, a może nawet łowić ryby. Prace przy budowie zbiornika, zlokalizowanego w korycie potoku zwanego przez mieszkańców Sławutką lub Rozdzielcem, prowadzone są od 2000 roku. Dzięki znacznej pomocy mieszkańców Rozdziela koszty poniesione na tę inwestycję nie są duże i wynoszą tylko około 40 tysięcy złotych. Uformowana jest już niecka i zrobiona jest część zabezpieczeń brzegów.
Zbiornik wodny - część wodociągu w Łąkcie Górnej. Wodociągowanie Łąkty Górnej.
[wstecz]