herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU i TURYSTYKI

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

DEBATA NAD STANEM GMINNEJ KULTURY

   Posiedzenie Komisji Kultury.             Debata w sprawie kultury.

    27 lutego 2002 r. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Gminy w Żegocinie debatowała nad stanem kultury na terenie gminy. Na posiedzenie komisji zostali zaproszene dodatkowo osoby aktywnie działające na niwie kultury. Przybyli: Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie Mieczysław Kędra, kierownicy Świetlic Wiejskich z Bytomska (Jan Rozum) i Łąkty Górnej (Stanisław Grabowski) oraz animatorzy kultury: Ewa Rosiek - nauczycielka PSP w Łąkcie Górnej, Anna Rogala - nauczycielka z PSP w Żegocinie.

     Podstawą do dyskusji nad stanem gminnej kultury było sprawozdanie Dyrektora CKSiT w Żegocinie Mieczysława Kędry z działalności kierowanej przez niego instytucji. Następnie o swojej pracy mówili kierownicy świetlic. Stanisław Grabowski z Łąkty Górnej i Jan Rozum z Bytomska.

     Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej jest czynna pięć razy w tygodniu po 4 godziny. Posiada stół tenisowy i gry planszowe. Do świetlicy przychodzi dużo młodzieży, ale część z nich sprawia swoim zachowaniem sporo kłopotów. To tu odbywają się kursy dla rolników, zebrania strażackie. Odbywają się też dyskoteki. W 2001 roku odbyły się tu gminne obchody Święta Ludowego. Świetlica włącza się w różne działania CKSiT, biorąc udział w organizowanych przez nie imprezach i konkursach. Podstawowe trudności tej świetlicy to: kłopoty z zaopatrzeniem w wodę, brak zabezpieczeń dla instalacji centralnego ogrzewania i słabe wyposażenie w sprzęt. Także w kuchni, co utrudnia organizowanie tu większych imprez, np. wesel.

      Świetlica w Bytomsku jest czynna 4 dni w tygodniu. Posiada stół tenisowy, telewizor, gry planszowe. Prowadzi także punktbiblioteczny, posiadający 500 woluminów. Odbywają się tu imprezy strażackie, zebrania wiejskie. W 2001 roku wystapiła tu tarnowska grupa kolędnicza "Kumotry". Udają się dyskoteki. Świetlica organizuje je osobno dla uczniów, osobno dla starszej młodzieży. Także tu występują zatargi z grupą młodzieży niewłaściwie się zachowującej. Dużą trudność sprawia brak centralnego ogrzewania. Trzeba też zrobić inną podłogę, bo obecna jest stara i szybko się niszczy. Także wyposażenie w sprzęt świetlicowy i gry nie jest dostateczne.

[powrót]