RADA  GMINY  W  ŻEGOCINIE

SKŁAD RADY W  KADENCJI  1998 - 2002

Jerzy Błoniarz.

Błoniarz Jerzy - Wójt Gminy w Żegocinie, Przewodniczący Zarządu Gminy - radny z Żegociny

Gawłowicz Pawełek Anna

Gawłowicz Pawełek Anna - radna z Bełdna

Grabowski Stanisław

Grabowski Stanisław - członek Zarządu Gminy - radny z Łąkty Górnej

Grabiasz Stanisław

Grabiasz Stanisław - radny z Łąkty Górnej

Guzik Stanisław

Guzik Stanisław - radny z Łąkty Górnej

Jajecznica Czesław

Jajecznica Czesław - członek Zarządu Gminy - radny z Żegociny

Kępa Jan

Kępa Jan - członek Zarządu Gminy - radny z Łąkty Górnej

Koszyk Franciszek

Koszyk Franciszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny z Żegociny

Kuska Bronisław

Kuska Bronisław - członek Zarządu Gminy - radny z Żegociny

Kuska Bronisław

Kowalczyk Józef - radny z Łąkty Górnej

Reginald Łukasik

Łukasik Reginald - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Wsi - radny z Żegociny

Marcinek Jan

Marcinek Jan - Przewodniczący Rady Gminy - radny z Rozdziela

Nowak Lucyna

Nowak Lucyna - radna z Bytomska

Olszewski Tadeusz

Olszewski Tadeusz - Przewodniczący Komisji Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki - radny z Żegociny

Pławecki Andrzej

Pławecki Andrzej - radny z Łąkty Górnej

Rożnowski Ignacy

Rożnowski Ignacy - członek Zarządu Gminy - radny z Bytomska

Sajdak Zofia

Sajdak Zofia - radna z Rozdziela

Waligóra Kazimierz

Waligóra Kazimierz - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - radny z Żegociny

[powrót]