SOŁTYS BYTOMSKA - IGNACY ROŻNOWSKI 

IGNACY ROŻNOWSKI

Ignacy Rożnowski urodził się 1 lutego 1958 roku w Bytomsku.  Jest żonaty - żona Małgorzata, ma 3 dzieci. Posiada wykształcenie zawodowe. Pracuje w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem - Filia Brzesko jako inseminator. Jednocześnie prowadzi 5-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w uprawie owoców miękkich. Jest członkiem Zarządu OSP Bytomsko. Jest członkiem Rady Gminy w Żegocinie i w okresie kadencji 1998-2002 zasiadał w Zarządzie Gminy Żegocina. W 2003 roku już po raz czwarty  został przez mieszkańców Bytomska wybrany sołtysem. Jego poprzednikiem był Józef Matras, który po dwóch latach "urzędowania" zrezygnował.

     Bytomsko jest średniej wielkości miejscowością, jest tu 130 domostw, w których mieszka około 770 osób. Głównym w tej chwili problemem wsi jest budowa szkoły podstawowej. W Bytomsku  jest tylko trzyklasowa szkoła. We wsi brak kanalizacji, nie ma także oczyszczalni ścieków. Wieś będzie zabiegać o wybudowanie na potoku zbiornika wodnego oraz o budowę dróg do kompleksów pól.   Problemem części wsi, zwłaszcza przysiółka Dzioł jest brak wody. Mieszkańcy tej części wsi liczą na to, że gdy zostanie wybudowany wodociąg w sąsiedniej Łąkcie Górnej, to będą mogli z niego skorzystać.
    W Bytomsku ludzie są bardzo pracowici. Świadczy o tym fakt, że wyremontowali remizę OSP, został w niej zaadaptowany strych i mogą w niej odbywać się wesela. Prawie do wszystkich przysiółków zostały położone już dywaniki asfaltowe. Wieś jest zgazyfikowana i stelefonizowana.
     Szansę na pomyślny rozwój wsi sołtys widzi  w rozwoju uprawy owoców miękkich i warzyw oraz w rozwoju agroturystyki. W tej chwili jest już jedno gospodarstwo agroturystyczne "Pod Dębem" należące do państwa Rozumów, ale już wkrótce będą następne.  Rada sołecka  wsi jest liczna. Stanowi ją 10 osób. Głównym jej zajęciem jest obecnie rozbudowa szkoły. Został wybrany Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodzi właśnie sołtys Rożnowski. Prócz niego znaleźli się w nim: Mikus Barbara (dyrektorka szkoły), Waligóra Zbigniew, Krawczyk Stanisław, Kępa Andrzej, Matras Roman, Marzec Adam, Piech Stanisław, Gąsiorek Zenon, Fąfara Andrzej, Kmiecik Zbigniew, Zapiór Andrzej. Uważamy, że nasza szkoła pracuje obecnie w bardzo trudnych warunkach. Nauka odbywa się w dwu izbach lekcyjnych, co powoduje, że dzieci uczą się na dwie zmiany. Do szkoły obecnie uczęszcza 50 dzieci, a aż 70 dzieci jest dowożonych do szkół w Żegocinie. Od wielu lat próbowano przekonać władze do budowy nowej szkoły ze względu na znaczną liczbę dzieci i trudne warunki pracy w prawie stuletnim budynku. Udało się to dopiero w 1999 roku. Powstał projekt sześcioletniej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Przewiduje się połączenie dotychczasowej szkoły z nowym skrzydłem. Na koniec 2001 roku wybudowano już zasadniczą część nowej części szkoły, a w roku 2002 zakończyć ten etap budowy oraz przykryć obiekt dachem.

2003 r.

[wstecz]