UKS "BŁYSKAWICA" ŻEGOCINA

Sekcja piłki ręcznej UKS "Błyskawica" Żegocina.

Sekcja piłki ręcznej UKS "Błyskawica" Żegocina.

     12 kwietnia 1999 roku minęło 5 lat od chwili powołania przez Komitet Założycielski Uczniowskiego Klubu Sportowego ,Błyskawica" Żegocina. Już na wstępie Zarząd opracował bardzo ambitne plany działania związane z organizacją sekcji sportowych oraz działalnością gospodarczą. Powstały dwie sekcje: piłki ręcznej dziewcząt i piłki nożnej chłopców.
     Klub przejął i zmodernizował sklepik szkolny, którego dochody stały się jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności statutowej. Dzięki temu możliwy był zakup sprzętu sportowego oraz wykonanie niektórych prac związanych z modernizacją bazy sportowej szkoły. Po entuzjastycznym przyjęciu przez młodzież faktu utworzenia klubu sportowego oraz po otrzymaniu sprzętu z Urzędu Kultury Fizycznej rozpoczęła się systematyczna praca szkoleniowa oraz organizacyjna imprez sportowych i rekreacyjnych. Na efekty tej pracy nie trzeba było długo czekać.
    Oto najważniejsze osiągnięcia w dotychczasowej działalności klubu:
> III miejsce w Wojewódzkim Finale piłki ręcznej dziewcząt (1995),
> IV miejsce w Wojewódzkim Finale piłki nożnej chłopców (1996),
> VII miejsce w Wojewódzkirn Finale piłki ręcznej dziewcząt (1996),
> Organizacja Międzygminnych Biegów Przełajowych,
> Organizacja wyjazdów na kryty basen w Wieliczce,
> Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju piłki ręcznej dziewcząt "Talent 96";
> Klub zostaje laureatem wojewódzkiego konkursu na najlepszy UKS,
> Klub bierze udział w rozgrywkach Międzywojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt;
> IV miejsce w Wojewódzkim Finale piłki ręcznej dziewcząt (1998):
> Organizacja Gmimiego Turnieju Szkół "Sydney 2000".
   Na uznanie zasługuje zaangażowanie w pracę z młodzieżą członków zarządu - sekretarza Bogdana Bielaka i prezesa klubu Wiesława Wolaka. Obecnie treningami objęta jest grupa 78 uczniów, w tym 30 dziewcząt.
    Klub planuje utworzenie sekcji piłki siatkowej oraz sekcji strzeleckiej z broni pneumatycznej. Powołanie tych sekcji stworzy warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowych jeszcze szerszej grupie młodzieży.

Źródło: "Kibic" Biuletyn Informacyjny UKS "Błyskawica" nr 1 - maj 1999

Więcej >>> wkrótce !

[wstecz] [sport]