CZTERY   PORY  ROKU  W  ŻEGOCINIE - WIOSNA

     Wiosna to jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście.
    Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca. Wiosna każdego roku zaczyna się trochę w innym momencie, ponieważ rok kalendarzowy trwa 365 lub 366 dni, a pełen obieg Ziemi dookoła Słońca wynosi 365 dni i 6 godzin. Stąd tylko co cztery lata wiosna astronomiczna zgadza się z kalendarzową.
    Zapraszamy Internautów do współpracy w tworzeniu Wiosennej Galerii Gminy Żegocina. Prosimy o przesyłanie na adres autora serwisu tegorocznych, wiosennych zdjęć z terenu Gminy. Wspólnie przyczynimy się do rozpropagowania na cały świat piękna naszej Małej Ojczyzny.

FOTOGALERIA INTERNAUTÓW
GALERIA 1 >>> GALERIA 2009-1 >>> GALERIA 2009-2 >>> GALERIA 2009-3 >>>
GALERIA 2009- 4 >>> GALERIA 2009- 5 >>> GALERIA 2017- 5 >>>
Wiosną w sadzie. Wiosenny kobierzec z kwiatów. Wiosna kwitnie w koło.
Wiosna, cieplejszy wieje wiatr... Wiosna w pasiece. Bzy.

[wstecz]