Zgodnie ze zmianami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Żegocina informuje, że od dnia 15.05.2023 r.  został rozpoczęty nabór wniosków  na końcową sprzedaż węgla w Gminie Żegocina. 

 

Do sprzedaży pozostały następujące ilości węgla:

  1. Ekogroszek - kopalnia Piast Ziemowit – (szacunkowa ilość przeznaczona do sprzedaży) 6 T

 

W ustawie  z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  dokonano zmian, które zakładają:

 

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla .
 
Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie , co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania węgla dostępnego w gminie.

 

2)   zniesienie limitu ilościowego ;
 
Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości trzech ton będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 

3) możliwość zakupu węgla dla mieszkańców innych gmin .

Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

Cena węgla nie uległa zmianie i nadal wynosi  1800 zł brutto za tonę . Koszt transportu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

 

Gmina przygotowała mieszkańcom gotowe druki przelewów na węgiel z wypisanymi danymi, które będzie można odebrać na Dzienniku podawczym Gminy w pokoju na przeciw Banku, a następnie dokonać wpłaty obok w Banku.

 

Osoby które chcą dokonać wpłaty z wykorzystaniem bankowości elektronicznej prosimy o wpisanie w tytule przelewu: 

Wpłata za preferencyjną sprzedaż węgla ….. ton kwotę oraz podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu podanej we wniosku oraz wpisanie nowego numer rachunku Urzędu Gminy w Żegocinie: 

 

40 8591 0007 4080 0200 1270 0147

 

Wnioski można składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina   316.   Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia.