Plan wywozu odpadów komunalnych Gmina Żegocina 2020r.

Kolory trapezów oznaczają kolory worków, które będą odbierane w podanych terminach.

Odpady należy wystawiać do godz. 7:00.
Worki powinny być pełne i zawiązane.

System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.

Gmina Żegocina informuje, iż w 2020r. dwa razy do roku w terminach

-25.04.2020r.

-24.10.2020r.

BĘDĄ ODBIERANE NASTĘPUJĄCE ODPADY :

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory;

Zużyte opony będą odbierane w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego;

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie, będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości do firmy TRASZKAN Tel. 12-271-51-17, w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego bezpośrednio z posesji- ODBIÓR W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy dostarczyć samodzielnie do pojemnika ustawionego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łąkcie Górnej w godzinach od 10:00 do 14:00.- POJEMNIK DOSTĘPNY TYLKO W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, AKUMULATORY, CHEMIKALIA I ODPADY NIEBEZPIECZNE PROSIMY WYSTAWIAĆ W TYCH MIEJSCACH W KTÓRYCH ODBIERANE SĄ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI.

"TRASZKAN" s.j. Zbiór i segregacja odpadów

32 - 413 Zegartowice 105

Tel: 12 271 51 17

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00

e-mail: traszkan@poczta.onet.pl

www.traszkan.pl

Kategorie
Komunikaty