Działalność CKSiT w 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CKSIT W ŻEGOCINIE W 2014 ROKU

    Działalność Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w roku 2014 była prowadzona systematycznie, zgodnie z założonym planem i kalendarzem imprez. W zakresie prowadzenia zespołów artystycznych i stałych sekcji zainteresowań nie zaistniały znaczące zmiany. Nie mniej, zanotowaliśmy mniejsze zapotrzebowanie na koncerty zespołów folklorystycznych i kapeli ludowej. W zakresie działalności imprezowej odnotowujemy poszerzenie kalendarza imprez m. in. o akcję ,,Odkryj Beskid Wyspowy" czy ,,Festiwal Rosołu" w Żegocinie. Oferta koncertowa imprez plenerowych była skromniejsza (oszczędnościowa) bez tzw. ,,gwiazd" - opierała się w dużej mierze na tzw. ,,zaprzyjaźnionych" orkiestrach i zespołach artystycznych. Mimo powtarzającego się od wielu lat niedoboru środków finansowych, utrzymano działalność całoroczną utworzonych zespołów, kursów i sekcji oraz zrealizowano założony kalendarz imprez. Z wielkim powodzenie zrealizowaliśmy już po raz trzeci 10 dniowy turnus półkolonii dla 55 dzieci i młodzieży z naszej gminy.

I. Działalności zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań to :

1 Młodzieżowa orkiestra dęta w Żegocinie - 28 osoby +15 uczniów ; zajęcia 2 razy w tygodniu - prowadzący Mieczysław Kędra. ( 14 występów)
2 Zespół Pieśni i Tańca " Łąkta" - 20 osób - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzący ; Agnieszka Żołna-Zdunek choreografia, Mieczysław Kędra. Opracowanie muzyczne, Stanisław Kępa - akompaniator. ( 7 występów)
3 Młodzieżowy Zespól Folklorystyczny w Łąkcie Górnej - grupa dziecięca - 20 osoby, grupa młodzieżowa - 16 osób; zajęcia 1 raz w tygodniu ( 3 godziny), prowadzący: Maria Dudek instruktor tańca, Stanisław Kępa - akompaniator.
(3 występy)
4. Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie (6 osób) - zajęcia 1 razy w miesiącu, prowadzący Mieczysław Kędra (7 występów)
5. Zespól Śpiewaczy "Melodia" Klub Seniora przy CKSiT w Żegocinie - zajęcia 1 raz w tygodniu - 11 osób, prowadzący Grzegorz Kołodziej (5 występów)
6. Zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe dla pań , prowadząca Magdalena Czech
7 Chór parafialny - zajęcia 2 razy w tygodniu grupa 20 osób, udostępnienie pomieszczeń i stworzenie warunków do systematycznej pracy chóru prowadzonego pod patronatem Parafii Żegocina.
8 Kontynuowanie współpracy z 4 Kołami Gospodyń Wiejskich( jeszcze nieformalnych) w Łąkcie Górnej, Bytomsku, Rozdzielu i Żegocinie (3 prezentacje promocyjne).
9. Klub ,,Seniora" - spotkania 1 raz w miesiącu, około 40 członków

    Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie zatrudnia instruktorów dla zespołów artystycznych, zaopatruje w materiały repertuarowe i opracowania programowe, organizuje zajęcia, próby i występy oraz wyjazdy na przeglądy, festiwale i konkursy. Doposaża i naprawia stroje, instrumenty i materiały pomocnicze. Służy pomocą merytoryczną przy realizacji koncertów i prezentacji scenicznych oraz rejestracji programów CD i DVD.


Sekcja zainteresowań

kurs języka angielskiego - Paulina Rozum ( 2 grupy dzieci z kl. IV, VI)
kurs tańca nowoczesnego dla dzieci - ( 1 raz w tygodniu ) od stycznia do czerwca 2014 r, prowadząca Agata Nizioł ( 35 dzieci)
od października do grudnia:
kurs tańca dla dzieci od 4 - 6 lat (25 dzieci - 1 raz w tygodniu)
kurs tańca dla dzieci od 10 - 12 lat (20 dzieci - 1 raz w tygodniu)
kurs tańca dla dzieci od 7 - 9 lat (10 dzieci - 1 raz w tygodniu)
zajęcia fitness dla dorosłych (15 osób) 2014 r. od października do grudnia 2014 r. - prowadząca Marta Zambrowska
kurs tańca nowoczesnego dla młodzieży - Magdalena Kargul (1 raz w tygodniu)
zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe Magdalena Czech (1 raz w tygodniu)
kurs nauki gry na instrumentach dętych dla młodzieży - Mieczysław Kędra ( 2 razy w tygodniu) 15 uczniów - adeptów.

II. Działalność imprezowa i promocyjna:

- 12.01.2014 r. - współorganizacja 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Żegocina: (1500.00 zł - pokryto z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych):
- 30.01.2014 r. - sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - XI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - impreza o charakterze przeglądu gminnego dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych (koszty: 616.48 zł)
- 23.01.2014 r. - Współorganizacja z Przedszkolem Publicznym w Żegocinie ,,Dnia Babci i Dziadka" (obsługa nagłośnieniowa, udostępnienie sali i zaplecza kuchennego),
01 - 14.02.2014 r. - w ramach zajęć świetlicowych odbyły się:
- otwarte zajęcia plastyczne, kulinarne, manualne i techniczne
- wyjazd do Krytej Pływalni w Proszówkach
- spektakl teatralny pt. "Przygody Janka i złej czarownicy" w wykonaniu Teatru Lalek ,,Pinokio" z Nowego Sącza.
- 02.02.2014 r. - Sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie ,,Ostatki Kolędowe" w Żegocinie - koncert kolęd w wykonaniu amatorskich zespołów artystycznych i obrzędowych grup kolędowych (koszty: 1 161.36 zł),
- 22.02.2014 r. - Kabaretowe Zapusty w Żegocinie - występy zaproszonych grup kabaretowych z Laskowej i Trzciany (koszty: 90.00 zł)
- 04.03.2014 r. - współorganizacja dyskoteki dla ministrantów i zespołu ,,Oaza" z parafii Żegocina
- 23.02.2014 r. - sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - współorganizacja XII Balu Karnawałowego dla dzieci - zabawa taneczna dla dzieci, konkursy i atrakcje oraz występ artystyczny dla dzieci (udostępnienie nagłośnienia, sali i zaplecza kuchennego)
- 18.03.2014 r. Pierwsze spotkanie i rozpoczęcie Programu ,,60+ Nowy Wiek Kultury"
- 26.03.2014 r.- Klub ,,RELAKS" CKSiT w Żegocinie ,,XIII Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - impreza o charakterze konkursowym, recytacja twórczości poetów z gminy Żegocina - współorganizacja,
- 11 - 17.04.2014 r. - ,,Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny"- impreza o charakterze konkursowym z wystawą prac w Klubie ,,Relaks" CKSiT w Żegocinie (koszty: dyplomy i nagrody 500,80 zł).
- 08.05.2014 r. - Wernisaż Wystawy Malarstwa Teresy Mrugacz w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie.
- 10-11.05.2014 r.- Promocja Gminy na XVII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej na terenie Kampusu Akademii Rolniczej w Krakowie
- 14.05.2014 r.- sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie - Współorganizacja Gminnego Przeglądu Tańca Przedszkolaków z Przedszkolem Publicznym w Żegocinie.
- 08.06.2014 r. - Jarmark i Przegląd Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu - występ orkiestry oraz przygotowanie stoiska z rękodziełem z udziałem Klubu Seniora,
- 12.06.2014 r. XII Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaka w Łąkcie Górnej - obsługa nagłośnieniowa,
- 15.06.2014 r. - Piknik Rodzinny w Łąkcie Górnej - współorganizacja
- 13.07.2014 r. - Spektakl ,Wysocki" i projekt ,,60+ Nowy Wiek Kultury" w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie
- 19.07.2014 r. - Piknik ,,Beskidzkie Rytmy i Smaki" - plac przed GS w Żegocinie (koszty: 7.574.74)
- 03-12.07.2014 r.- Organizacja 10 dniowego turnusu półkolonii letnich dla 55 dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie.
Program półkolonii oparty został na organizacji zajęć prezentujących różnorodne rodzaje sportu i zabaw rekreacyjno - sportowych, zajęć plastycznych, pieszych wycieczek, pogadanek i innych mogących wzbogacić osobowość i zainteresowania dzieci oraz atrakcyjnie wypełnić wakacyjny czas.
Atrakcjami półkolonii stały się jednodniowe wycieczki autokarowe do:
- Zakopanego (Tatrzański Park Narodowy - Dolina Rusinowa) i Rabki Zdrój ,,RABKOLANDU".
- wycieczka nad Zalew Czorsztyński - rejs statkiem ,,Biała Dama" oraz zwiedzanie zamku w Nidzicy.
- Wycieczka do Parku Dinozaurów w Zatorze
- Wyjazd do stadniny koni w Żmiącej
- Wyjazd do kina w Bochni na seans ,,Gang Wiewióra"
- piesza wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu
- pobyty na basenie kąpielowym w Łąkcie Górnej.
Koszty realizacji: Związek Młodzieży Wiejskiej - /Środki kulturalno - oświatowe, usługa żywieniowa 12 650.00 zł i koszty wynagrodzenia kadry opiekuńczej/ oraz Gminny Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -/środki kulturalno - oświatowe oraz transport 12 000.00 zł/.
- 19.07.2014 r. - Piknik ,,Beskidzkie Rytmy i Smaki" - plac GS w Żegocinie
- 16 - 17.08.2014 r .- ,,721 Urodziny Żegociny" impreza kulturalno - rozrywkowa - sobotę - zawody sportowe, niedziela - festyn rekreacyjny (koszty: 17 278.85 zł)
- 16.08.2014 r. - wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz
- 24.08.2014 r. - II Złaz Turystyczny na Kamionnej - zorganizowany w ramach imprezy ,,Odkryj Beskid Wyspowy" - msza polowa, występy zespołów folklorystycznych, wspólne grillowanie wszystkich uczestników.
- 21.09.2014 r. - IV Festiwal Rosołu w Łapanowie - organizacja stoiska wystawienniczego z rękodziełem i materiałami turystycznymi.
- 27.09.2014 r. - Rajd Rowerowy ,,Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej" (koszt: 573.09 zł)
- 27.09.2015 r. - Rajd samochodowy III SJS Maxi OS5
- 10 - 11.11.2014 r. - Żegocina - Laskowa XVII Młodzieżowy Rajd Turystyczny ,,Szlakiem cmentarzy z I wojny Światowej - udział wzięło ..... uczestników (koszty: 2 876.12)
- 20.11.2014 r.- współorganizacja dyskoteki dla Ministrantów i zespołu ,,OAZA" z parafii Żegocina
- 28.12.2014 r. - Żegociński Finał Projektu ,,60+ Nowy Wiek Kultury"

III. Działalność w zakresie ,,Hotelu, Recepcji, Informacji Turystycznej i Wynajmu:

Łącznie przyjęto - 188 gości hotelowych, co dało łącznie - 366 osobo/dni.
Wynajmów odpłatnych zrealizowano:
- 6 na przyjęcia weselne,
- 11 na inne imprezy okolicznościowe: spotkania, szkolenia, przyjęcia komunijne, chrzciny, pokazy, kursy, 18-tki, 8 x w miesiącu na szkolenia w zakresie kursów prawa jazdy.
    Udostępnia nieodpłatne pomieszczenia CKSiT w Żegocinie dla instytucji działalności społecznej: ŚDS Żegocina, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszenia GGG, OSP w Żegocinie, Publicznego Przedszkola w Żegocinie, Chóru Parafialnego w Żegocinie, Klubu Seniora w Żegocinie, Zespołu ,,Melodia", Klubu ,,Malucha". Zorganizowano pobyt rekreacyjno - turystyczny dla 3 grup zorganizowanych.


Działalność Punktu Informacji Turystycznej:
   Punkt Informacji Turystycznej w Żegocinie posiada certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Do głównych jego zadań należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja gminy Żegocina. W punkcie odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miast, map, widokówek) w różnych wersjach językowych. Można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także o województwie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z: działem promocji Starostwa Powiatowego w Bochni, działem promocji Urzędu Miasta Bochnia, Punktem Informacji Turystycznej w Limanowej, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina Raby", Gminą Laskowa, otrzymujemy materiały reklamowe do punktu informacji, ale również przekazujemy tym instytucjom materiały promujące naszą gminę. Materiały te są rozpowszechniane na targach, giełdach oraz w punktach informacji turystycznej. W roku 2014 udzielono ok. 700 informacji turystycznych w kontakcie bezpośrednim oraz drogą e-mailową i telefoniczną. Ponadto, przesyłane są również materiały reklamowe drogą pocztową.

WYKAZ ZAJĘĆ STAŁYCH CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ŻEGOCINIE NA ROK 2014

Poniedziałek
godz. 17.00 Zespół ,,Melodia" /Klub ,,Relaks"/ (16 osób)

od stycznia do czerwca:
Wtorek:
godz. 15.00 - 16.00 - kurs tańca dla młodzieży /sala widowiskowa/ (10 dzieci)
godz. 17.00 - 18.00 - kurs tańca dla dzieci /sala widowiskowa/ (45 dzieci)
godz. 18.00 - 19.00 - ZUMBA dla pań / (20 osób)
od października do grudnia:
Wtorek:
godz. 15.00 - 16.00 - kurs tańca dla młodzieży /sala widowiskowa/ (10 dzieci)
godz. 16.30 - 17.15 - kurs tańca dla dzieci od 4 - 6 lat /sala widowiskowa/ (25 dzieci)
godz. 17.15 - 18.15 - kurs tańca dla dzieci od 10 - 12 lat /sala widowiskowa/ (20 dzieci)
godz. 18.15 - 19.15 - kurs tańca dla dzieci od 7 - 9 lat /sala widowiskowa/ (10 dzieci)
godz. 19.30 - 20.30 - zajęcia fitness dla dorosłych /sala widowiskowa/ (15 osób)
Środa:
godz. 14.00 - 19.00 - kurs muzyczny (lekcje indywidualne) /Klub ,,Relaks"/ (8 osób)
17.00 lub 18.00 - Próba Chóru Parafialnego /Klub ,,Relaks/ (24 osoby)
Czwartek:
godz. 16.00 - 17.00 kurs języka angielskiego grupa I /sala dydaktyczna/ (3 dzieci)
godz. 17.00 - 18.00 kurs języka angielskiego grupa II /sala dydaktyczna/ (3 dzieci)
Każdy ostatni czwartek miesiąca godz. 17.00 ,,Klub Seniora" /Klub ,,Relaks"/ (40 osób)
Piątek:
godz. 14.00 - 19.00 - kurs muzyczny (lekcje indywidualne) /Klub ,,Relaks"/ (7 osób))
godz. 19.00 - 21.00 - zajęcia muzyczne (sekcyjne) /Klub ,,Relaks"/ (5 osób)
Niedziela:
godz. 9.30 - 12.00 Próba orkiestry /Klub ,,Relaks"/ (26 osób)

PLAN IMPREZ CKSIT W ŻEGOCINIE NA 2014 ROK >>>

[wstecz]

[podsumowanie2013]