Żłobek Kolorowy Świat Malucha

zlobek-transparent.png
logotyp5malopolskie.png

Projekt „Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy” – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.


W ramach Projektu utworzonych zostanie 56 miejsc w Publicznym Żłobku „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie. Pierwsza rekrutacja uczestników do projektu trwa od 20 czerwca do 15 lipca 2022 roku. Po zakończonej rekrutacji nabór prowadzony będzie w sposób ciągły. Celem projektu jest objęcie dziecka opieką żłobkową na okres maksymalnie 12 miesięcy i umożliwienie rodzicowi powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia. Żłobek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie projektu z UE: 1 059 674,56zł. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.zegocina.pl/zlobek-rekrutacja lub po kontakcie mailowym: zlobek@zegocina.pl .


 Zapraszamy do udziału w projekcie.