Kontakt

I. WÓJT GMINY - WOJCIECH WRONA - tel. 14 64 84 521 , kom. 602 174 630

II. SEKRETARZ GMINY - JOANNA PYRZ - tel. 14 64 84 522

III. SKARBNIK GMINY - MAŁGORZATA MATRAS - tel. 14 64 84 529

IV. GŁÓWNY KSIĘGOWY - MARIA WEŁNA - tel. 14 64 84 530

V. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - MARIA PŁAWECKA - STAŃDO - tel. 14 64 84 540

VI. KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - JAN BUJAK - tel. 14 64 84 542

VII. REFERAT ORGANIZACYJNY:

1) Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego - Joanna Pyrz - tel. 14 64 84 522

2) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - tel. 14 64 84 520

3) Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej - tel. 14 64 84 524

4) Informatyk - tel. 14 64 84 525

5) Młodszy referent - tel. 14 64 84 532

6) Pracownicy sprzątający

VIII. REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU:

1) Skarbnik Gminy -  Małgorzata Matras - tel. 14 64 84 529

2) Główny księgowy - Kierownik Referatu Finansów i Budżetu - Maria Wełna - tel. 14 64 84 530

3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - tel. 14 64 84 530

4) Stanowisko ds. płac - tel. 14 64 84 530

5) Stanowisko ds. obsługi finansów - tel. 14 64 84 523

6) Stanowisko ds. wymiaru podatków - tel. 14 64 84 538

7) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat - tel. 14 64 84 538

8) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - tel. 14 64 84 538

IX. REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1) Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i ochrony środowiska - Jan Bujak - tel. 14 64 84 542

2) Stanowisko ds. drogownictwa - tel. 14 64 84 535

3) Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów - tel. 14 64 84 537

4) Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 14 64 84 535

5) Ekodoradca - tel. 14 64 84 541

6) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - tel. 14 64 84 541

7) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa - tel. 14 64 84 536

8) Robotnik gospodarczy

X. SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Maria Pławecka - Stańdo - tel. 14 64 84 540

2) Stanowisko ds. obsługi biura rady - 14 64 84 533

3) Radca Prawny - tel. 14 64 84 540

4) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych - tel. 14 64 84 525

5) Pełnomocnik ds. alkoholowych - tel. 14 64 84 526