Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

W związku z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB) od 1 lipca 2021 roku zostały nałożone nowe obowiązki na:

  •  właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

- w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),

- w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.), nie później niż do 30 czerwca 2022r .

  •  wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:

 - w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia  21 listopada 2008),

- w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła  ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

 

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: zone.gunb.gov.pl , a kto nie ma dostępu do internetu, w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Żegocinie (deklaracja dostępna jest na stronie internetowej UG i pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ ).

Złożenie deklaracji przez właściciela/zarządcę budynku jest OBOWIĄZKOWE !!!

Odpowiedzialnym z tworzenie CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia strony głównej GUNB: www.gunb.gov.pl   na której znajdują się informacje dotyczące CEEB oraz najczęściej zadawane pytania związane z   CEEB.

Kogo obejmuje obowiązek złożenia deklaracji?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

Deklaracja  A

Deklaracja  B

Ustawa o CEEB

Informator o CEEB

Komunikat-Ministra Rozwoju Pracy i Technologii 25.03.2021

ulotka1f.png
ulotka2f.png
Kategorie
Komunikaty