Rolnictwo

Rolnictwo

Informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w związku z wejściem w życie nowych przepisów Unii europejskiej (UE) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2031 w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym zachęca do zapoznania się z podstawowymi zasadami rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania roślin w oparciu o nowe...

Rolnictwo

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie rolniczego handlu detalicznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U.2018 poz 2242) informuje, że wprowadzone zmiany umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących...

Kategorie
Komunikaty