Stowarzyszenia i organizacje

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy

Stowarzyszenie Żegocina Odnowa

Stowarzyszenie „Klub Seniora w Żegocinie”

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości

Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywna Żegocina" w Żegocinie

Koło Gospodyń Wiejskich Łąkta Górna

Koło Gospodyń Wiejskich Bytomsko

Koło Gospodyń Wiejskich Rozdziele