Żłobek - Rekrutacja

zlobek-transparent.png
Rekrutacja do Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 20 czerwca – 15 lipca 2022 roku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 22 lipca do godz. 15:00.

Dzieci zostaną objęte opieką od 1 września 2022 roku.

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
Koordynator Projektu w Urzędzie Gminy - pokój nr 10 lub telefonicznie : 14 648 45 23
Dyrektor w siedzibie Żłobka - Żegocina 516 lub telefonicznie 575 200 516