Informacje ogólne

Header_Informacje_ogolne.jpg
Żegocina_centrum.jpg

Informacje ogólne

Gmina Żegocina położona jest w południowej Polsce, na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielicko-Ciężkowickiego, przy trasie Bochnia - Limanowa (Bochnia 20 km, Limanowa 15 km). Należy do powiatu bocheńskiego w województwie małopolskim 

Bardzo malownicze położenie w dolinie Potoku Sanka, w otoczeniu trzech gór: Kamionnej (801 m n.p.m.), Żarnówki (457 m n.p.m.) i Łopusza (568 m n.p.m.), czyni ją atrakcyjną turystycznie dla mieszkańców Krakowa (tylko 50 km odległości), Śląska i nawet dalszych regionów Polski. Z powyższych gór roztacza się szeroka panorama na Beskid Wyspowy. Przy sprzyjającej pogodzie można zobaczyć po jednej stronie wyżej położone osiedla Krakowa, a po przeciwnej panoramę Tatr.

W gminie tej o powierzchni 35,23 km 2 pod koniec 2016 roku mieszkało ponad 5440 osób, zajmujących się głównie rolnictwem, ogrodnictwem, rzemiosłem i ostatnio także agroturystyką. Od 1995 r. herbem gminy jest Topór – znak rodowy założyciela miejscowej parafii, właściciela ziemskiego Zbigniewa Żegoty, który w 1293 r. ufundował w Żegocinie kościół. Osada istniała tu już jednak wcześniej – w czasach Bolesława Krzywoustego, czyli w pierwszej połowie XII wieku.

Położenie

Gmina Żegocina położona jest na południowy wschód od Krakowa, w odległości ok. 60 km drogą 966 i na południe od Bochni w odległości ok. 20 km drogą 965, w urokliwej dolinie potoku Sanka. Jadąc od Krakowa czy Bochni, już ze wzgórza wsi Muchówka pojawia się na południu panorama Beskidu Wyspowego z kotliną Sanki i Żegociną u podnóża. Wjeżdżając w tę kotlinę, odczuwa się powiew orzeźwienia i górskiego chłodu. W południowej części gminy znajduje się przełęcz Widoma, z której rozpościera się panorama Beskidu Wyspowego, Gorców i Tatr na południu, natomiast na północy Pogórza Wiśnickiego z Bochnią, Wieliczką, Nową Hutą i Krakowem na horyzoncie.Niezwykle malowniczą kotlinę Gminy Żegocina otaczają trzy bogato zalesione wzniesienia Kamionna (801 m n.p.m.), Łopusze (661 m n.p.m.) i Żarnówką (457 m n.p.m.).

Infrastruktura i gospodarka

Położona przy drodze wojewódzkiej nr 965 Bochnia –Limanowa Gmina Żegocina ma dobrą infrastrukturę gospodarczą. Jest zgazyfikowana, ma wodociągi, kanalizację oraz oczyszczalnię ścieków. W Łąkcie Górnej funkcjonują dwa zakłady przetwórstwa owoców i warzyw „APPOL” Sp. z o.o. i „ZAMVINEX”. W Żegocinie dobrze rozwinął się przemysł meblarski i piekarnictwo. W gminie działa ponad 200 podmiotów gospodarczych w zakresie wytwórczości, handlu i usług. Ponad 100-letnia tradycja przyjmowania gości na wypoczynek, w latach ostatnich przekształciła się w swoisty „przemysł turystyczny”. Powstała nowoczesna baza noclegowa, rekreacyjna i gastronomiczna. W Gminie Żegocina jest pełna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Gmina prowadzi trzy przedszkola, cztery szkoły podstawowe, Zespół Szkół w Żegocinie (liceum, zasadnicza szkoła zawodowa i liceum dla dorosłych). Wsparciem dla lokalnych inicjatyw gospodarczych jest powstałe w 1996 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Gmina poszukuje inwestorów w branży przemysłu lekkiego oraz branży turystycznej. Oferuje, także możliwość współpracy z miejscowymi rolnikami w zakresie skupu i przetwórstwa owoców, warzyw, miodu i innych produktów rolnych.

Klimat

Położenie Gminy Żegocina na pograniczu Pogórza i Beskidów warunkuje wyraźne zróżnicowanie klimatyczne, między niżej położoną częścią północną a wyżej położoną częścią południową. Klimat tej gminy jest typowym klimatem podgórskim z dużą zmiennością temperatur. Średnie temperatury miesięczne wynoszą tu –3 °C dla stycznia i +19 °C dla lipca. Średnia temperatura roczna wynosi około +6 °C. Duża jest też zmienność opadów, średnia wieloletnia wynosi 600-800 mm/m na rok. Pokrywa śnieżna zalega tu 80-90 dni, najdłużej na północnych i wschodnich stokach Kamionnej, co sprzyja szczególnie uprawianiu narciarstwa. Położona w kotlinie Gmina Żegocina ma swój własny mikroklimat podobny do rabczańskiego.

Przyroda

Na szczytach i stokach okolicznych wzniesień spotykamybogaty świat fauny i flory. Malownicze polany pokryte trawą, borowiną i wrzosem wiosną przyciągają bielą przebiśniegów i zawilców. Ponadto występują tu inne gatunki chronionych roślin jak: krokus, lilia złotogłów, storczyk plamisty i „król Kamionnej” oset dziewięćsił bezłodygowy. Na terenie gminy dominuje las typu górskiego, w którym występują jodła i sosna, czasem z domieszką modrzewia, brzozy i buka. Niewielkie powierzchnie zajmuje las mieszany, w którym spotkać można graby, sosny, brzozy, dęby, świerki i olchę szarą. Na terenie gminy można również spotkać wiele gatunków zwierząt. Dziko żyjące jelenie, sarny, zające, lisy, borsuki, dziki, wiewiórki, i kuny leśne wcale nie należą do rzadkości. Czasem można spotkać będące pod ochroną jeże, krety, ryjówki aksamitne czy rzęsorki. Konary drzew zasiadają liczne gatunki ptaków: skowronki, wilgi, pastułki, pliszki, kosy, sikory, szpaki, drozdy, zięby i szczygły. Czasem pojawi się jastrząb i myszołów zwyczajny. Na nasłonecznionych brzegach lasów wygrzewają się jaszczurki zwinki, padalce zwyczajne i zaskrońce. Traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara i zielona oraz rzekotka to najczęściej występujące na tych terenach płazy.Na stokach Kamionnej utworzono rezerwat „Kamionna”, który chroni naturalne skupiska buczyny karpackiej i rosnące tu rośliny chronione.