KOMISJE  RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, OCHRONY ZDROWIA
i TURYSTYKI
KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA i SPRAW SOCJALNYCH WSI

Tadeusz Olszewski
Stanisław Guzik
Anna Gawłowicz Pawełek
Lucyna Nowak
Alicja Adamczyk
Jerzy Matlęga

Reginald Łukasik
Stanisław Grabowski
Czesław Jajecznica
Józef Kowalczyk
Ignacy Rożnowski
Władysław Zatorski
KOMISJA   REWIZYJNA KOMISJA BUDŻETOWO - GOSPODARCZA
Franciszek Koszyk
Andrzej Pławecki
Zofia Sajdak
Kazimierz Waligóra
Stanisław Grabiasz
Bronisław Kuska
Stanisław Guzik
Antoni Pławecki
Jan Rozum

[powrót]