STADION PIŁKARSKI KS "BESKID" ŻEGOCINA

Stadion piłkarski KS "Beskid" Żegocina.

Stadion w Żegocinie.

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO

1. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie
    z przeznaczeniem.
2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie obiektu, tylko pod opieką osoby dorosłej.
3. Osobom postronnym nie wolno przebywać na terenie obiektu bez zezwolenia właściciela obiektu.
4. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.
5. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących obiektu należy bezzwłocznie powiadomić właściciela obiektu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
- spożywania napojów alkoholowych,
- palenia papierosów,
- używania wyposażenia w niewłaściwy sposób,
- korzystania z uszkodzonych urządzeń,
- wprowadzania psów,
- jazdy rowerami, motorowerami itp.

wstecz