JEST TAKI ZESPÓŁ
Z DZIEJÓW  ZESPOŁÓW  ARTYSTYCZNYCH ANNY ZELEK: "GROSIK", "GRUPY KOLĘDNICZE", "ROZDZIELSKIE NUTKI"

Anna Zelek i zespół "Grosik". Fot. z 2003 r.

    Zespół artystyczny "Grosik" działa przy Zespole Szkół w Rozdzielu. Został utworzony z inicjatywy nauczycielki tej szkoły mgr Anny Zelek w styczniu 1999 roku. W zespole działa kilka grup: kabaretowa "Grosik" oraz cztery grupy kolędnicze: "Herody", "Trzej Królowie", "Draby" "Z gwiazdą". Właśnie grupy kolędnicze odnosiły największe sukcesy, zdobywając "Złote Spinki" - główne nagrody Ogólnopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej. W roku 2004 w zespole, od początku prowadzonym przez jego założycielkę, występowali: Kamil Kmiecik, Łukasz Odroniec, Grzegorz Tatkowski, Łukasz Zelek, Andrzej Faron, Grzegorz Trzciński, Paweł Zelek, Jakub Kmiecik, Beata Adamczyk, Patrycja Paruch, Aneta Matras, Angelika Sajdak, Ewa Stachoń, Agnieszka Faron. W grudniu 2004 roku Anna Zelek utworzyła kolejny zespół "Rozdzielskie Nutki". To grupa wokalna, która tworzą uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. Premierowy występ grupa miała 19 stycznia 2005 roku podczas obchodzonego w tamtejszej szkole Dnia Babci i Dziadka.

Ważniejsze występy i osiągnięcia grup artystycznych z Rozdziela:
1999 rok:
24.01.1999 r. Udział grupy kolędniczej "Icuś - Herody" w XVII Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej (I miejsce).
02.02.1999 r. Występ w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
06-07.02.1999 r. Podegrodzie - II Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych (2 dni). W konkursie wzięło udział 25 grup. Zespół "Icuś-Herody" (I miejsce).
12.02.1999 r. Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej - "Icuś-Herody" (I miejsce- "Złota Spinka").
15.02.1999 r. Restauracja "Hexe" w Żegocinie - spotkanie przedsiębiorców. Występ grupy kolędniczej oraz Kabaretu "Grosik".
03.05.1999 r. Konfrontacje Kabaretów Wiejskich "Lipnicka Lipa". Udział Kabaretu "Grosik".
19.06.1999 r. Występ Kabaretu "Grosik" w Żegocinie dla gości z Fundacji Polsko-Amerykanskiej, współpracującej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.
21.07.1999 r. "Powitanie Lata w Żegocinie" - występ Zespołu "Grosik".
21.08.1999 r. "Biesiada Agroturystyczna" w Siedlcu - Występ Zespołu "Grosik".
02.10.1999 r. I Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w PSP w Rozdzielu. Występ Zespołu "Grosik".
24.10.1999 r. Udział w Przeglądzie Kabaretów Amatorskich w Królówce.
06.12.1999 r. Występ w Teatrze Ludowym w Krakowie - "Dzień Wolontariusza".

2000 rok:
15. 01.2000 r. Udział w otwarciu Festiwalu "Kraków 2000". Występ grupy kolędniczej na Rynku w Krakowie.
15.01.2000 r. Udział w Małopolskim Przeglądzie Kolęd i Jasełek w Centrum Kultury Katolickiej w Mistrzejowicach.
16.01.2000 r. Występ kolędniczy i kabaretowy dla mieszkańców gminy w CKSiT w Żegocinie.
22.01.2000 r. Występ zespołu kolędniczego na Opłatku dla niepełnosprawnych w Cikowicach.
23.01.2000 r. XVIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej: grupa kolędnicza "Z Gwiazdą" (I miejsce)
02.02.2000 r. Występ zespołu kolędniczego w Limanowskim Domu Kultury.
05-06.02.2000 r. Podegrodzie - III Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych (2 dni). W konkursie wzięło udział 35 grup kolędniczych. Zespół " Z gwiazdą" (I miejsce).
05.02.2000 r. Występ w Podegrodziu Niskowicach koło Podegrodzia.
11.02.2000 r. Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej. Grupa "Z gwiazdą" - I miejsce.
25.02.2000 r. Powiatowa Konferencja Turystyczna w Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu - występ Kabaretu "Grosik".
16. O5. 2000 r. II Powiatowy Rajd Dzieci Specjalnej Troski. Występ Zespołu "Grosik".
20.05.2000 r. Występ Zespołu "Grosik" dla dzieci głęboko upośledzonych w Krakowie.
26.05.2000 r. Występ w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie.
04.06.2000 r. Występ Zespołu "Grosik" na Rynku w Krakowie z okazji Dnia Dziecka.
25.06.2000 r. Występ w Szkole Muzycznej w Bochni na zaproszenie Starostwa Bocheńskiego.
06.08.2000 r. Święto Powiatu Bocheńskiego w Żegocinie - Występ Zespołu "Grosik".
16.09.2000 r. II Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Łapanowie.
01.10.2000 r. Powiatowe Święto Plonów w Siedlu - Występ Zespołu "Grosik".

2001 rok:
20.01.2001 r. XIX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - Zespół "Draby" - I miejsce.
20. 01.2001 r. Dzień Babci i Dziadka w Rozdzielu - występ "Drabów".
10.02.2001 r. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych (Podegrodzie) "Pastuszkowe Kolędowanie". W konkursie wzięły udział 33 grupy kolędnicze. Zespół "Draby" - I miejsce.
01.05.2001 r. Hotel "Sofitel w Krakowie - występ kabaretu na uroczystości zorganizowanej przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu oraz Zarząd Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej.
05.05.2001 r. Występ w Łąkcie Dolnej z okazji Dnia Strażaka.
27.05.2001 r. Udział w programie telewizyjnym "Tu i Tam".
03.06.2001 r. Występ na Rynku w Krakowie z okazji Dnia Dziecka.
17-19.08.2001 r. Bieszczady - Lesko. Udział w Integracyjnym Pikniku dla Dzieci z Bieszczad.
08.09.2001 r. "Biesiada Agroturystyczna" w Siedlcu. Występ Zespołu "Grosik".
28.11.2001 r. "Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej" - Występ Kabaretu "Grosik".
12.12.2001 r. Udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Zimowej i Kolęd w Krakowie - I miejsce.

2002 rok:
18.01.2002 r. Dzień Babci i Dziadka w Rozdzielu - występ kabaretu i grupy kolędniczej.
26.01.2002 r. XX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - "Herody" (I miejsce), Grupa "Trzej Królowie (II miejsce)
27.01.2002 r. Występ Zespołu "Grosik" i grupy kolędniczej dla dzieci z Domu Dziecka w Krakowie.
31.01.2002 r. Występ grupy kolędniczej "Herody" w Muzeum im. St. Fischera w Bochni.
09/10.02.2002 r. Podegrodzie - "Pastuszkowe Kolędowanie" ( 40 grup kolędniczych).
18.01.2002 r. Dzień. Babci i Dziadka w Rozdzielu  - Występ Zespołu "Grosik" i grupy kolędniczej "Herody".
26.01.2002 r. XX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Grupa "Herody" - I miejsce, Grupa "Trzej Królowie" - II miejsce.
27.01.2002 r. Występ Zespołu Grosik" i grupy kolędniczej dla dzieci z Domu Dziecka w Krakowie.
31.01.2002 r. Występ grupy kolędniczej "Herody" w Muzeum im. St. Fischera (ferie zimowe) w Bochni.
09.02.2002 r. Podegrodzie - "Pastuszkowe Kolędowanie". 40 zespołów kolędniczych.
27.05.2002 r. Występu Zespołu "Grosik" z okazji otwarcia remizy strażackiej w Rozdzielu.
02.06.2002 r. Występ na Rynku w Krakowie z okazji Dnia Dziecka.
15. 09.2002 r. III Święto Powiatu Bocheńskiego w Rzezawie. Występ Zespołu "Grosik".

2002-01-16 - Spotkanie opłatkowe w Żegocinie.

 III Święto Powiatu Bocheńskiego w Rzezawie.

19.10.2002 r. Święto Jubilatów w gminie Żegocina - występ w Urzędzie Gminy w Żegocinie.
13 -15.12. 2002 r. Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie - "Torwar" (3 dni) - Występ Zespołu.
18.12.2002 r. CKSiT w Żegocinie - występ na Opłatku dla osób samotnych.
30.12.2002 r. Urząd Gminy w Żegocinie - występ na Opłatku dla samorządu gminy.

2003 rok:
15.01.2003 r. Udział w "Wojewódzkim Konkursie Piosenki Zimowej, Kolęd i Pastorałek" w Krakowie - 96 wykonawców - II miejsce.
18.01.2002 r. Występ w szkole z okazji Dnia Babci i Dziadka - Zespół "Grosik", grupa kolędnicza "Herody".

18.01.2002 r. Występ w szkole z okazji Dnia Babci i Dziadka

29.06.2003 r. Rozdziele - "II Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej"

22.01.2003 r. Udział w Koncercie Laureatów "Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Zimowej, Kolęd i Pastorałek" w Krakowie.
26.01.2003 r. Przygotowanie i udział dwóch zespołów kolędniczych w Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - Zespół "Z gwiazdą" (chłopcy z gimnazjum) - I miejsce, Zespół "Herody" (chłopcy z klas I - V) - II miejsce
02.02.2003 r. Występ Zespołu "Grosik" na Balu dla Dzieci Specjalnej Troski, zorganizowanym przez fundację "Prometeusz", działającą pod patronatem wojewody małopolskiego.
15.02.2003 r. Udział w "Małopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych"   w Podegrodziu.
01.06.2003 r. Występ z okazji Dnia Dziecka Zespołu "Grosik" - Rynek Główny w Krakowie.
29.06.2003 r. Rozdziele - "II Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej" - występ Zespołu "Grosik".
20. 07. 2003 r. Udział w "Małopolskim Konkursie Piosenki Pielgrzymkowej" - II miejsce.
17. 08. 2003 r. Występ Zespołu "Grosik" w Lesku (Bieszczady).

2004 rok:
03. 01. 2004 r. Łapanów - Festiwal Kolęd i Pastorałek. Zespół "Grosik" (chłopcy z klas II i III gimnazjum)
06.01. 2004 r. Żegocina - występ na Opłatku dla samorządu gminy.
11.01.2004 r. Żegocina - udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych (I miejsce).
15.01. 2004 r. Szkoła w Rozdzielu - Zebranie z rodzicami - występ pt. "Jestem odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo".
17.01. 2004 r. ZS w Rozdzielu - Dzień Babci i Dziadka - Zespół "Grosik" i grupa teatralna oraz Dziecięcy Zespół Kolędniczy "Herody".
25.01. 2004 r. Lipnica Murowana - Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych - I miejsce (grupa młodzieżowa) - chłopcy z klas II-III gimnazjum, II miejsce - dziecięca - chłopcy z klas II - VI.
01.02. 2004 r. Kraków - Hala "Wisły" - Integracyjny Bal dla Dzieci Specjalnej Troski - występ Zespołu "Grosik".
02.02.2004 r. CKSiT w Żegocinie - "Ostatki Kolędowe" - Występ Dziecięcego Zespołu "Herody".
16.05. 2004 r. Świetlica w Rozdzielu - "Wieczór wspomnień' poświecony śp. Cz. Blajda. Występ Zespołu "Grosik".
30.05. 2004 r. Prymicje ks. Tomasza Szewczyka - program artystyczno-rozrywkowy
06.06. 2004 r. Rynek Główny w Krakowie - Wielki Integracyjny Festyn z okazji Dnia Dziecka - impreza pod patronatem Prezydenta Krakowa.
13.06. 2004 r. Świetlica w Rozdzielu - "Benefis poety Józefa Wróbla" - Występ Zespołu "Grosik".
20.06. 2004 r. ZS w Rozdzielu - "Piknik Rodzinny" - Występ Zespołu "Grosik".

25.07.2004 r. Występ grupy kabaretowej na Pikniku w Koszycach koło Nowego Brzeska.
22-23.2004 r. - Pobyt w Lesku i występ dla mieszkańców Bieszczad.

2005 rok:
16.01.2005 r. - Małopolski  Przegląd  Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - Młodzieżowy Zespół - "Z Gwiazdą" - 1 miejsce (Łukasz Odroniec, Kamil Kmiecik, Grzegorz Tatkowski, Łukasz Zelek, Grzegorz Trzciński, Paweł Zelek, Andrzej Faron); Dziecięcy Zespół -"Herody" - wyróżnienie.
19.01.05 r. Dzień Babci I Dziadka w ZS w Rozdzielu. Występ "Rozdzielskich Nutek" - Piosenki z repertuaru "Arki Noego".
20.01.2005 r. - Udział Dziecięcej Grupy Kolędniczej "Herody" w II Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Rozdzielu.
29.01.2005 r.- Przygotowanie programu i występ grupy "Grosik" na Noworocznym Spotkaniu Strażackim w Rozdzielu.
30.01. 2005 r.  - Przegląd Grup Kolędniczych w Podegrodziu - Udział Młodzieżowej Grupy z Rozdziela - 35 zespołów  - Zdobycie I miejsca.
02.02.2005 r. - "Kolędowe Ostatki" w CKSiT w Żegocinie  - Występ Dziecięcego Zespołu Kolędniczego "Herody".
06.02. 2005 r. - Występ Zespołu "Grosik" na Charytatywnym Balu Dla Dzieci Specjalnej Troski w Krakowie - Hala Wisły.
22.05.2005 r. - Przygotowanie programu i udział Zespołu "Grosik" oraz "Rozdzielskich Nutek" na Uroczystościach Prymicyjnych w Kamionce Małej.
04.06.2005 r. - Występ charytatywny Zespołu "Grosik" w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.
05.06.2005 r. - Rynek Główny w Krakowie - Występ Zespołu "Grosik".

14.08.2005 r.  -Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa o. ks. Stanisława Pławeckiego. Zespół "Grosik"- program w kościele oraz w świetlicy w Rozdzielu. Zespół ,,Rozdzielskie Nutki"- występ w świetlicy wiejskiej.
14.08.2005 r. - "712 urodziny Żegociny"- występ zespołu ,,Rozdzielskie Nutki".
22.09.2005r. - Otwarcie sali gimnastycznej w Rozdzielu - występ zespołu ,,Grosik" i ,,Rozdzielskich Nutek".
24.11.2005 r. - udział "Rozdzielskich Nutek" w obchodach jubileuszu 15 - lecia działalności Zespołu "Oaza".

Rozdzielskie Nutki - Pierwszy występ. Herody w II Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Rozdzielu.
14.08.2005 - Występ podczas 25-lecia pracy kapłańskiej ks. S. Pławeckiego. 14.08.2005 - "Rozdzielskie Nutki" podczas koncertu na "Urodzinach Żegociny".

2006 rok:
19.01. - Przygotowanie i udział dziewczynek z "Rozdzielskich Nutek" (klasa I: Aleksandra Sroka, Beata Guzik; klasa V: Ewa Stachoń, Kinga Pławecka; klasa VI : Agnieszka Faron) oraz chłopców z Zespołu Grosik (klasa IV: Jakub Szewczyk, Marcin Odroniec) w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Żegocinie.
21.01. - Dzień Babci i Dziadka w ZespoleSzkół w Rozdzielu. Program Zespołu ,,Rozdzielskie Nutki" oraz Grupy Kolędniczej ,,Herody".
22.01. - Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Przygotowanie i udział dziecięcego Zespołu "Herody" oraz młodzieżowego "Draby" (I miejsce oraz zdobycie Lipnickiej Statuetki).
28.01. - Udział Zespołu ,,Herody" oraz Zespołu "Grosik" w III Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Rozdzielu.
29.01. - XIII Integracyjny Bal Noworoczny dla Dzieci w Hali "Wisły" Kraków. Występ Zespołu "Grosik" oraz Zespołu "Rozdzielskie Nutki" .
04.02. - Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu. Zespół "Draby" - I miejsce.
26.05. - Dzień Mamy i Taty w ZS w Rozdzielu - Występ Zespołu ,,Rozdzielskie Nutki".
04.06. - Festyn Integracyjny w Rynku Głównym w Krakowie -  Występ Zespołu ,"Grosik" oraz "Rozdzielskich Nutek".
16.07. - Koncert pt. "Nasi grają i śpiewają" - Żegocina - Występ Zespołu ,, Rozdzielskie Nutki".
            - Wakacje -  Załatwianie spraw związanych z szyciem i  kompletowaniem strojów dla Zespołów.
20.07. - Piesza wycieczka członków zespołów do Pasierbca.
23.07. - Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa o. Klemensa Blajdy.
13.10. - Poświęcenie i otwarcie placu zabaw przy ZS w Rozdzielu - program Zespołu "Rozdzielskie Nutki".
16.10. - "Dzień Papieski" - program w ZS w Rozdzielu i w kościele p.w. św. Jakuba w Rozdzielu oraz gościnny występ w PSP w Bytomsku.
22.12. - Wigilia w ZS w Rozdzielu - występ ,,Rozdzielskich Nutek".

"Draby" podczas występu w Lipnicy Murowanej. elek i "Grosik" podczas III Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych.
 Festyn Integracyjny w Rynku Głównym w Krakowie. "Rozdzielskie Nutki" na otwarcie placu zabaw w Rozdzielu.

2007 rok:
05.01 - Udział w II Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Żegocinie.
13.01 - Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu. Program artystyczny - wystep Zespołu "Grosik" i "Rozdzielskich Nutek".
21.01- XXV Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Przygotowanie programu i udział Dziecięcej Grupy Kolędniczej ,,Z Gwiazdą" - I miejsce i Statuetka Lipnickiej Gwiazdy.
27.01 - X Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu. Udział Dziecięcej Grupy Kolędniczej "Z Gwiazdą" - zdobycie II miejsca.
28.01 - Gościnny udział Młodzieżowej Grupy Kolędniczej w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Zielonkach k/Krakowa.
30.01 - IV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Rozdzielu - występ Grupy ,,Herody".
04.02 - XIV Integracyjny Bal dla 2000 Dzieci w Hali "Wisły" w Krakowie - występ Zespołu ,,Grosik" i "Rozdzielskich Nutek".

Świeto Babci i Dziadka - Rozdziele - 13.01.2007. XIV Integracyjny Bal dla Dzieci w Hali "Wisły" w Krakowie. 04.02.2007.

05.05 - 50-lecie OSP w Rozdzielu - Okazjonalny, kabaretowo- muzyczny program zespołów ,,Grosik" i ,,Rozdzielskie Nutki"
24.06 - Występ zespołu "Grosik" na XIV Integracyjnym Festynie dla Dzieci w Rynku Głównym w Krakowie
15. 07 - Wakacyjny Koncert Plenerowy "Nasi Grają i Śpiewają" - Występ zespołu ,,Rozdzielskie Nutki" oraz zespołu ,,Grosik"

"Grosik" i "Rozdzielskie Nutki" na 50-leciu OSP Rozdziele.  "Grosik" - "Nasi Grają i Śpiewają 2007".

25/26.08 - Udział członków Zespołów w IV Pieszej Pielgrzymce do Pasierbca organizowanej co roku przez świetlicę w Rozdzielu
05.10. - Występ Zespołu "Grosik" i "Rozdzielskich Nutek" w auli ZS w Żegocinie na uroczystości promującej Gminę Żegocina podczas wizyty młodzieży węgierskiej w Gminie Żegocina.
16.10. - Dzień Papieski w ZS w Rozdzielu - występ Zespołu "Grosik" i "Rozdzielskich Nutek".

5.10.2007 - występ "Grosika" dla młodzieży węgierskiej. 5.10.2007 - występ "Rozdzielskich Nutek" dla młodzieży węgierskiej.

13.12   - Oprawa muzyczno - wokalna uroczystości w Zespole Szkół w Rozdzielu, upamiętniającej 26. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
21.12 - Wigilia w ZS w Rozdzielu - występ Zespołu ,,Rozdzielskie Nutki"- śpiewanie kolęd i pastorałek .

2008 rok:
17.01 - Udział w III Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Żegocinie.
19.01 - Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu. Występ Dziecięcego Zespołu Kolędniczego ,,Pastuszki".
20.01 - XXVI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Przygotowanie programu, rekwizytów i udział Dziecięcej Grupy Kolędniczej "Pastuszki"- II miejsce oraz Młodzieżowej Grupy Kolędniczej ,"Draby" - zdobycie I miejsca i Statuetki "Lipnickiej Gwiazdy".
Przygotowanie programu i udział: Dziecięcej Grupy Kolędniczej , "Pastuszki" w składzie: Krzysztof Augustyn, Marcin Szewczyk, Maciej Jedrzejek, Wojciech Adamczyk, Dominik Waligóra, Jakub Szewczyk, Patryk Szewczyk, Mirosław Pławecki - zdobycie II miejsca oraz Młodzieżowej Grupy Kolędniczej "Draby" w składzie: Jakub Kmiecik, Mateusz Jędrzejek, Robert Odroniec, Kamil Matras, Jakub Szewczyk, Marcin Odroniec, Maciej Waligóra, Michał Waligóra
24.01 - V Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w ZS w Rozdzielu - przygotowanie organizacyjne imprezy kulturalnej. Występ Dziecięcego Zespołu "Pastuszki".
26.01 - XI Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu. Udział Młodzieżowej Grupy Kolędniczej "Draby" - zdobycie I miejsca.
27.01 - Występ Młodzieżowej Grupy Kolędniczej "Draby" na "Ostatkach Kolędowych w Żegocinie.
31.01 - Występ Młodzieżowej Grupy Kolędniczej "Draby" na ,,Ostatkach Kolędowych " w Bełdnie.

 Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu. Dziecięca Grupa Kolędnicza "Pastuszki" w Lipnicy Murowanej.
"Draby" na "Ostatkach Kolędowych" w Żegocinie. "Draby" w Podegrodziu.

10.02 - Hala "Wisły" w Krakowie - Występ Zespołu "Grosik" oraz Zespołu "Rozdzielskie Nutki" dla Dzieci Specjalnej Troski.
28.04 - III Gminny Konkurs Ortograficzny w ZS W Rozdzielu - Występ "Rozdzielskich Nutek".
08.06 - Nowy Wiśnicz - Występ "Rozdzielskich Nutek" na "Święcie Powiatu Bocheńskiego".
22.06 - XV Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci - występ Zespołu "Rozdzielskie Nutki".

"Rozdzielskie Nutki" na scenie w Krakowie. "Nasi Grają i Śpiewają" w Żegocinie.

20.07 - Wakacyjny Festyn "Nasi Grają i Śpiewają" w Żegocinie. Występ Zespołu "Rozdzielskie Nutki".
20.10. - Dzień Papieski w ZS w Rozdzielu - występ "Rozdzielskich Nutek"
19.12 - Wigilia w ZS w Rozdzielu - występ "Rozdzielskich Nutek". Śpiewanie kolęd i pastorałek.

2009 rok:

Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu Udział w Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej.

24.01 - Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu - występ Zespołu ,,Grosik" oraz dziecięcej grupy kolędniczej ,,Herody".
25.01 - Udział w Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej: młodzieżowej grupy kolędniczej "Z Gwiazdą" oraz dziecięcej grupy "Herody". Zdobycie III miejsca przez grupę młodzieżową
25.01 - Występ Zespołu: "Grosik" na Integracyjnym Balu Dla Dzieci Specjalnej Troski w Hali "Wisły" w Krakowie.
27.01 - Udział dziecięcej Grupy Kolędniczej "Herody" w VI Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych - zdobycie I miejsca.
01.02 - Występ dziecięcej grupy kolędniczej "Herody" na "Ostatkach Kolędowych" w Żegocinie.
24.05 - Występ Zespołu "Grosik" na Gminnym Święcie Strażaka" w Rozdzielu.

24.05 - Występ Zespołu "Grosik" na Gminnym Święcie Strażaka" w Rozdzielu. 24.05 - Występ Zespołu "Grosik" na Gminnym Święcie Strażaka" w Rozdzielu.

31.05. Jubileusze rozdzielskich zespołów artystycznych. 10-lecie Zespołu ,,Grosik", 10-lecie Grup Kolędniczych, ,,Rozdzielskich Nutek".
07.06. XVI Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci organizowany przez Fundację PROMETEUSZ Pro Publico Bono- Występ Zespołu ,,Grosik" oraz "Rozdzielskich Nutek"

2009-06-07 - Występ na krakowskim rynku. Na 30-leciu Schroniska w Rozdzielu.

03.10. XXX-lecie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - występ Zespołu ,,Grosik" oraz ,,Rozdzielskich Nutek"
12.10. Dzień Papieski w naszej szkole- udział zespołu,, Grosik" oraz,, Rozdzielskich Nutek"
15.12. ADWENTOWE SPOTKANIE - projekt pt. "Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej" realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości- udział członków Zespołu ,,Grosik"
18.12. Podsumowanie projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"- udział w uroczystości zespołu ,,Rozdzielskie Nutki"

2010 rok:

Występ "Rozdzielskich Nutek" na Dniu Babci i Dziadka". Najmłodsza grupa kolędnicza - występ w dniu 30.01.2010.

14.01. VII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w ZS w Rozdzielu - przygotowanie i udział dziecięcej grupy kolędniczej
23.01. Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu: Jasełka pt. ,,Zło - dobrem zwyciężaj", program kabaretowy w wykonaniu Zespołu ,,Grosik"
30.01. KOLĘDOWE SPOTKANIE - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie: Jasełka pt. ,,Zło -dobrem zwyciężaj" w wykonaniu uczniów klasy drugiej, śpiewanie kolęd i pastorałek przez ,,Rozdzielskie Nutki", występ dziecięcej grupy kolędniczej.
07.02. XVII Wielki Integracyjny Bal dla Dzieci Specjalnej Troski w Hali Wisły w Krakowie- występ Zespołu ,,Grosik"
26.05 Dzień Mamy i Taty -  występ "Rozdzielskich Nutek"
30.05 - I. Święto Rodziny w CKSiT w Żegocinie - występ Zespołu ,,Grosik".

Na jubileuszu ks.prałata Z. Kępy. Na otwarciu boiska w Rozdzielu.

06.06. Jubileusz 40 - lecia kapłaństwa ks. Leszka Dudziaka - udział Zespołu ,,Grosik' oraz ,,Rozdzielskich Nutek".
13.06. Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks. Prałata Zbigniewa Kępy - udział Zespołu ,,Grosik".
20.06. XVII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci w Rynku Głównym w Krakowie organizowany przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono - Występ Zespołu ,,Grosik".
07.10. uroczyste otwarcie boiska sportowego w ZS w Rozdzielu - przygotowanie występu artystycznego przez Zespół "Grosik" oraz "Rozdzielskie Nutki".
24.11.2010 Obchody 20 - lecia zespołu wokalno-instrumentalnego ,,Oaza". Występ artystyczny zespołu "Grosik" oraz ,,Rozdzielskich Nutek".
17.12 Wspólne Spotkanie Wigilijne zespołu ,,Grosik" oraz ministrantów w Świetlicy w Rozdzielu.

Na jubileuszu "Oazy". Na jubileuszu "Oazy".

2011 rok:

01.01. Występ zespołu ,,Grosik" oraz grupy kolędniczej ,,Szczodroki" na Bacówce w Rozdzielu.
22.01. Przygotowanie dziecięcej grupy kolędniczej ,,Szczodroki" i udział w XXIX Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych ( II miejsce).
27.01. Udział dziecięcych grup kolędniczych: ,"Szczodroki" oraz ,,Herody" w VIII Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych. (Grupa ,,Szczodroki" I miejsce).
29.01. Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu - okazjonalny występ zespołu ,,Grosik".
30.01 Występ zespołu ,,Grosik" na XVIII Wielkim Integracyjnym Balu dla Dzieci zorganizowanym przez Fundację Pro Publico Bono w Krakowie.
02.02. ,,Ostatki Kolędowe" w Żegocinie - występ dziecięcej grupy kolędniczej "Szczodroki"

Szczodroki na Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych. Na Balu Integracyjnym w Krakowie.

25.04 - Udział delegacji zespołu "Grosik" w obchodach jubileuszowych 100 - rocznicy urodzin artystki ludowej p. Anny Łekawy.
11.05  - Roztańczone Przedszkolaki"- występ gościnny zespołu ,,Grosik".
27.05 - XII Piknik Integracyjny pod hasłem "Więcej nas łączy, niż dzieli" zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie.

Na 100-leciu Anny Łękawy.  Grosik na "Roztańczonych Przedszkolakach" w Żegocinie.

    W czerwcu 2011 roku zespół ,,Grosik" liczy 27 osób. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rozdzielu: Klasa I: Krzysztof Augustyn, Jan Orzeł, Dawid Gogoc, Arkadiusz Ptaszek, Mateusz Wójtowicz, Julia Sroka; Klasa II: Arkadiusz Sławęta, Krystyna Szewczyk, Barbara Woźniak, Jowita Zamora, Ewelina Zelek, Przemysław Sroka, Błażej Pajor; Klasa IV: Kinga Kmiecik, Natalia Orzeł; Klasa V: Darek Augustyn; Kasa VI: Marzena Konopka, Beata Guzik, Karolina Augustyn, Aleksandra Sroka, Wojciech Zapiór; Klasa I gimnazjum: Karol Kmiecik,; Klasa II gimnazjum: Ewelina Matras, Agnieszka Kępa, Aneta Kmiecik, Dominika Wolak, Tomasz Faron.

"Grosik" na Festynie w Krakowie. "Grosik" na "Powitaniu Wakacji" w Żegocinie.

19. 06. XVII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci, zorganizowany przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono w Rynku Głównym w Krakowie - występ zespołu ,,Grosik".
26.06. "Powitanie Wakacji" - impreza zorganizowana przez CKSiT w Żegocinie - występ zespołu ,,Grosik".

2012 rok:

26 styczeń 2012 - występ na Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Żegocinie. 2012-02-12 - występ w Hali Wisły Kraków.

13.01. Gościnny występ zespołu ,,Grosik" w Publicznym Przedszkolu w Żegocinie. Wspólne zabawy.
21.01. Udział dziecięcej grupy kolędniczej "Pastuszki" w XXX Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - zdobycie II miejsca. Grupę tworzyli chłopcy z klasy II SP (Jan Orzeł, Dawid Gogoc, Krzysztof Augustyn, Arkadiusz Ptaszek) orza Jakub Cichoń z klasy III.
26.01 Udział dziecięcej grupy kolędniczej "Pastuszki" w IX Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Żegocinie. Prowadzenie Przeglądu przez członków zespołu ,,Grosik"- Agnieszkę Kępę i Tomka Farona.
28.01. Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu. Program artystyczny w wykonaniu zespołu ,,Grosik" (piosenki, skecze: "Babcia i wnuczek" oraz "Cudze chwalicie, swego nie znacie).
12.02. Występ zespołu ,,Grosik" w hali Wisły w Krakowie na XIX Integracyjnym Balu Charytatywnym dla Dzieci.

Festyn Młodzieżowy "Powitanie Wakacji" w Żegocinie

05.06  - "Dzień Rodziny" w Zespole Szkół w Rozdzielu - występ zespołu "Grosik"- montaż słowno- muzyczny.
24.06. - "XIX Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci" w Rynku Głównym w Krakowie organizowany przez Fundację Prometeusz - występ zespołu "Grosik".
01.07. - Festyn Młodzieżowy "Powitanie Wakacji" w Żegocinie - występ zespołu "Grosik".

20.10.2012 - spotkanie integracyjne. 2012-11-22 - Nadanie imienia ZS w Rozdzielu.

20.10 (sobota) - Świetlica Wiejska w Rozdzielu - Spotkanie integracyjne zespołu ,,Grosik", członków wolontariatu oraz ministrantów - kiełbaska z grilla, śpiewanie piosenek, gry i zabawy świetlicowe.
22.10 - Dzień Papieski w naszej szkole - oprawa muzyczna programu przez zespół "Grosik".
22.11 - Uroczystość nadania imienia Bł. Karoliny Kózkówny oraz poświęcenie sztandaru - wystep zespołów "Grosik" oraz ,"Rozdzielskie Nutki"- oprawa muzyczna
22.12 - Spotkanie wigilijne zespołu ,,Grosik", wolontariatu oraz ministrantów

2013 rok:

"Grosik" na Balu Integracyjnym w Krakowie.

Grupa kolędnicza na "Ostatkach Kolędowych" w Żegocinie.

19.01 - XXXI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - Udział Grupy Kolędniczej ,,Z Gwiazdą" (Jakub Cichoń, Arkadiusz Sławęta, Krzysztof Augustyn, Jan Orzeł, Dawid Gogoc, Arkadiusz Pławecki, Grzegorz Pławecki) - wyróżnienie.
27.01 - Występ zespołu ,,Grosik" na XX Wielkim Integracyjnym Balu Charytatywnym dla Dzieci w Krakowie.
30.01 - Udział Grupy Kolędniczej ,,Z Gwiazdą" w X. Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Żegocinie - I miejsce.
02.02 - Udział Grupy Kolędniczej ,,Z Gwiazdą"w ,,Ostatkach Kolędowych" w CKSiT w Żegocinie.

Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci

"Powitanie wakacji w gminie Żegocina

23.06 - "XX Jubileuszowy Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci" w Rynku Głównym w Krakowie - występ zespołu "Grosik".
30.06 - "Powitanie wakacji w gminie Żegocina"- występ zespołu ,,Grosik".

2014 rok:

Grupa "Z Gwiazdą

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Rozdzielu - 25.01.2014

11.01 - XXXII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych: Grupa "Szczodroki" zdobycie Głównej Nagrody - statuetki Lipnickiej Gwiazdy; Grupa "Z Gwiazdą" - I miejsce.
25.01 - Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Rozdzielu - występy artystyczne: Zespołu "Grosik", ,"Rozdzielskich Nutek", grup kolędniczych: "Szczodroki", "Z Gwiazdą".
26.01 - Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele w Żegocinie - występ grupy kolędniczej "Z Gwiazdą"

Szczodroki na przeglądzie w Żegocinie - 30.01.2014

"Grosik" na Balu Integracyjnym w Krakowie.

30.01 - XI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - II miejsce grupa "Z Gwiazdą"; IIII miejsce grupa "Szczodroki".
02.02 - Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "XVII Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu - II miejsce grupa "Szczodroki"; wyróżnienie - grupa  "Z Gwiazdą"
09.02 - XXI Integracyjny Bal Charytatywny organizowany przez Fundację "Prometeusz" w Krakowie - występ zespołu "Grosik".
17.12.2014 r.-Spotkanie opłatkowe dla zespołu ,,Grosik", grup kolędniczych oraz ministrantów. Dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, poczęstunek.

2015 rok:

2015-01-10 - Na przeglądzie w Lipnicy Murowanej.

Herody na Gminnym Przeglądzie w Żegocinie.

10.01 - XXXII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych - udział dziecięcej Grupy Kolędniczej "Herody", zdobycie Głównej Nagrody - statuetki Lipnickiej Gwiazdy.
24.01 - Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Rozdzielu - występy artystyczne: Zespołu "Grosik", grupy kolędniczej: "Herody"
29.01 - XII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - II miejsce grupa "Herody".
01.02 - Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "XVIII Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu - II miejsce grupa "Herody".
28.06 - XXII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci w Krakowie - występ zespołu ,,Grosik" w składzie: dziewczyny: Patrycja Surma, Emilia Brózda, Paulina Surma, Barbara Augustyn, Julia Sroka, Krystyna Szewczyk, Barbara Woźniak, Ewelina Zelek, Natallia Orzeł, Kinga Kmiecik, Ewelina Matras; chłopcy: Wojciech Orzeł, Jan Orzeł, Krzysztof Augustyn, Arkadiusz Ptaszek. Jakub Kmiecik, Dawid Gogoc, Beniamin Cichoń, Jakub Cichoń, Arkadiusz Sławęta, Błażej Pajor.
05.07. - II Piknik ,,Beskidzkie Rytmy i Smaki"- występ zespołu ,,Grosik" w Żegocinie.

2015-06-08 - XXII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci w Krakowie.

2015-07-07. II Piknik ,,Beskidzkie Rytmy i Smaki

22.10. Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży zrzeszonej w różnych zespołach artystycznych oraz udzielającej się w pozalekcyjnych działaniach.

Święto Szkoły - występ zespołu ,,Grosik

 Święto Szkoły - występ zespołu ,,Grosik

19.11. Święto Szkoły - występ zespołu ,,Grosik".
18.12.Szkolna Wigilia - jasełka w wykonaniu uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Rozdzielu, występ zespołu ,,Grosik"- śpiewanie kolęd i pastorałek.

2016 r.

10.01. Udział dziecięcych grup kolędniczych z Zespołu Szkół w Rozdzielu w Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Grupa ,,Z Gwiazdą "- I miejsce, grupa ,,Szczodroki" - III miejsce.
16.01. Dzień Babci i Dziadka w ZS w Rozdzielu - jasełka w wykonaniu uczniów klasy II, śpiewanie kolęd i pastorałek przez zespół ,,Grosik". Występ grupy kolędniczej ,,Z Turoniem".

24.01. Program artystyczny w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu

24.01. Program artystyczny w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu

24.01. Program artystyczny w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu - jasełka w wykonaniu uczniów klasy II, śpiewanie kolęd i pastorałek przez zespół ,,Grosik". Program w wykonaniu grupy kolędniczej.

01.02. Udział dziecięcych grup kolędniczych ,, Z Turoniem

01.02. Udział dziecięcych grup kolędniczych ,, Z Turoniem

01.02. Udział dziecięcych grup kolędniczych ,, Z Turoniem" i ,,Szczodroków" w XIII Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych.
02.02. "Ostatki Kolędowe" w Żegocinie - występ grupy kolędniczej ,,Z Gwiazdą" z ZS w Rozdzielu - laureata Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej.

2016-0612.jpg (33902 bytes)

2016-07-27

12.06. Udział zespołu ,,Grosik" w Charytatywnym Integracyjnym Festynie na Rynku Głównym w Krakowie organizowanym przez Fundację "Prometeusz"
24.07. Złoty Jubileusz Kapłaństwa o. Klemensa Blajdy - program w wykonaniu zespołu ,,Grosik".

2017 rok:

2017-01-07 - Lipnica

2017-01-28 - Dzień Babci i Dziadka.

07.01. XXXV Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych - Grand Prix oraz statuetka Lipnickiej Gwiazdy - Dziecięca Grupa Kolędnicza "Szczodroki" (Wiktor Orzeł, Wojciech Orzeł) - I miejsce oraz statuetka "Złota Lipnicka Gwiazda".- Młodzieżowa Grupa Kolędnicza "Droby" (Grzegorz Pławecki, Krzysztof Augustyn, Jan Orzeł, Dawid Gogoc, Arkadiusz Ptaszek, Jakub Kmiecik, Arkadiusz Sławęta, Jakub Cichoń).
14.01. XIV. Spotkanie Opłatkowe Strażaków Gminy Żegocina w Rozdzielu - występ Młodzieżowej Grupy Kolędniczej ,,Droby".
28.01. Dzień Babci i Dzidka w Zespole Szkół w Rozdzielu - występ zespołu ,,Grosik".

2017-01-29 - Podegrodzie.

2017-06-18 - Kraków.

29.01. XX Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych - "Pastuszkowe Kolędowanie": I miejsce - Dziecięca Grupa Kolędnicza "Szczodroki" (Wiktor Orzeł, Wojciech Orzeł) i III miejsce - Młodzieżowa Grupa Kolędnicza " Droby" (Krzysztof Augustyn, Jan Orzeł, Dawid Gogoc, Jakub Kmiecik, Arkadiusz Sławęta, Jakub Cichoń).
02.02. XIV Żegocińskie Ostatki Kolędowe - występ Młodzieżowej Grupy Kolędniczej ,,Droby".
18.06.Występ Zespołu ,,Grosik" na "XXIV Integracyjnym Festynie dla Dzieci", organizowanym co roku przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono.
22.12. Szkolna Wigilia - jasełka w wykonaniu uczniów klasy I oraz kolędy i pastorałki śpiewane przez zespół ,,Grosik".

2018 rok:

2018-01-21 - Dzień Babci i Dziadka.

2018-02-02 - Żegocina.

06.01. Kolędowe Spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu - jasełka w wykonaniu uczniów klasy I oraz kolędy i pastorałki śpiewane przez zespół ,,Grosik"
21.01. Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Rozdzielu - jasełka w wykonaniu uczniów klasy I oraz kolędy i pastorałki śpiewane przez zespół ,,Grosik", występ Dziecięcej Grupy Kolędniczej.
13.01. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej: I miejsce - Młodzieżowa Grupa Kolędnicza (Jan Orzeł, Krzysztof Augustyn, Dawid Gogoc, Jakub Kmiecik, Arkadiusz Ptaszek, Jakub Cichoń, Adrian Orzeł, Grzegorz Pławecki)
II miejsce-Dziecięca Grupa Kolędnicza ,,Z Gwiazdą" ( Wojciech Orzeł, Wiktor Orzeł, Mikołaj Jajecznica, Dariusz Matras, Dawid Świerczek, Hubert Podolny).
28.01. XXI Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych - "Pastuszkowe Kolędowanie":
III miejsce - Młodzieżowa Grupa Kolędnicza ( Jan Orzeł, Krzysztof Augustyn, Dawid Gogoc, Jakub Kmiecik, Arkadiusz Ptaszek, Jakub Cichoń, Adrian Orzeł, Grzegorz Pławecki)

[wstecz]