Rada Gminy 2024-2029

Header_Rada_Gminy.jpg

 Przewodniczący:

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Piotr Kępa pełni dyżury w Urzędzie Gminy w każdą środę w godzinach 10:00 - 12:00, pokój nr 18, lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy. Możliwy jest również kontakt mailowy: przewodniczacyrg@zegocina.pl . Biuro Rady Gminy czynne jest codziennie, tel: 14 648 45 33

Portal mieszkańca dostępny jest pod adresem:

www.posiedzenia.pl/zegocina

  WicePrzewodniczący:

 • Dominik Guzik
 • Paweł Szymbara

KOMISJE RADY GMINY

Komisja Rewizyjna

 • Tomasz Janiczek
 • Robert Jędrzejek
 • Zbigniew Michura
 • Krzysztof Mirowski
 • Katarzyna Szewczyk
 • Marcin Fąfara
 • Szczepan Jagielski

Komisja Budżetowo-Rolna
i rozwoju wsi

 • Marcin Fąfara
 • Tomasz Imiołek
 • Tomasz Krawczyk
 • Zbigniew Michura
 • Ignacy Rożnowski
 • Patryk Krawczyk
 • Paweł Szymbara

Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Dominik Guzik
 • Piotr Kępa
 • Patryk Krawczyk
 • Małgorzata Matras
 • Paweł Szymbara
 • Szczepan Jagielski
 • Krzysztof Mirowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Tomasz Imiołek
 • Szczepan Jagielski
 • Tomasz Janiczek
 • Robert Jędrzejek
 • Katarzyna Szewczyk

Radni Gminy Żegocina

Marcin Fąfara, Bytomsko
Marcin Fąfara, Bytomsko
Dominik Guzik, Łąkta Górna
Dominik Guzik, Łąkta Górna
Tomasz Imiołek, Żegocina
Tomasz Imiołek, Żegocina
Szczepan Jagielski, Łąkta Górna
Szczepan Jagielski, Łąkta Górna
Tomasz Janiczek, Żegocina
Tomasz Janiczek, Żegocina
Robert Jędrzejek, Rozdziele
Robert Jędrzejek, Rozdziele
Piotr Kępa, Żegocina
Piotr Kępa, Żegocina
Patryk Krawczyk, Łąkta Górna
Patryk Krawczyk, Łąkta Górna
Tomasz Krawczyk, Łąkta Górna
Tomasz Krawczyk, Łąkta Górna
Malgorzata Matras, Żegocina
Malgorzata Matras, Żegocina
Zbigniew Michura, Łąkta Górna
Zbigniew Michura, Łąkta Górna
Krzysztof Mirowski, Żegocina
Krzysztof Mirowski, Żegocina
Ignacy Rożnowski, Bytomsko
Ignacy Rożnowski, Bytomsko
Katarzyna Szewczyk, Rozdziele
Katarzyna Szewczyk, Rozdziele
Paweł Szymbara, Bełdno
Paweł Szymbara, Bełdno