Komunikaty i Ogłoszenia

"Posiłek w szkole i w domu"

Data dodania: 06.03.2023 godz. 17:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i...

Czytaj artykuł

ADOPTUJ PSA 2-2022

Data dodania: 16.02.2023 godz. 12:00

Urząd Gminy w Żegocinie informuje, że w Żegocinie przy drodze wojewódzkiej - przysiółek „Kowalówka", na wysokości „Sołtysa" znaleziono psa, który został przekazany do schroniska.

Czytaj artykuł

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ...

Data dodania: 06.02.2023 godz. 13:30

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2023 roku" Wójt Żegocina zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o kt...

Czytaj artykuł

NOTATKA z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Data dodania: 01.02.2023 godz. 07:30

NOTATKA z przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, (ZARZĄDZENIA NR 0050.343.2021.Z WÓJTA GMINY ŻEGOCI...

Czytaj artykuł

BEZPŁATNE SZKOLENIA na zlecenie ARiMR

Data dodania: 25.01.2023 godz. 13:00

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)". Zakres poddziałania 1.1. "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętnośc...

Czytaj artykuł

mLegitymacja emeryta-rencisty

Data dodania: 20.01.2023 godz. 10:30

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty