Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.596.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 14 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.596.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 14 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.593.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 08 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.593.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 08 lutego 2023r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie: 1. turystyka i krajoznawstwo, 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.461.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 15 lutego 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.461.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie: 1. turystyka i krajoznawstwo 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,...

Kategorie
Komunikaty