Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.699.2024.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 29 stycznia 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.699.2024.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie: 1. turystyka i krajoznawstwo, 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,...

Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 26-09-2023

Wójt Gminy Żegocina Zawiadamia strony o zgromadzeniu całości materiału dowodowego, w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" planowanego do realizacji: obręb ewidencyjny – Bytomsko [0002]; jednostka ewidencyjna – Żegocina [120109_2]; na działkach ewidencyjnych...

Obwieszczenia Wójta

Konkurs na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr 0050.629.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50. Zarządzenie nr 0050.628.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.596.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 14 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.596.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 14 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.593.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 08 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.593.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 08 lutego 2023r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie: 1. turystyka i krajoznawstwo, 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,...

Kategorie
Komunikaty