Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.03.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.03.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r.

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019 z dnia 09 września 2019r. w sprawie : przeprowadzania konsultacji w zakresie projektu "Rocznego Program Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Kategorie
Komunikaty