Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Żegocina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek...

Kategorie
Komunikaty