Serwis internetowy Gminy Żegocina.
OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY
GMINY ŻEGOCINA

 Wiosna w Gminie Żegocina.

Samorząd Gminy Żegocina. Historyczna część serwisu. Kultura w Gminie Żegocina. Oświata w Gminie Żegocina. Turystyka w Gminie Żegocina Sport w Gminie Żegocina.

AKTUALNOŚCI

POPRZEDNIA STRONA GŁÓWNA

Gminny Program Rewitalizacji - kolejne dokumenty Plastyczne sukcesy przedszkolaków z Bytomska
Gminny Program Rewitalizacji. Publikujemy kolejne dokumenty związane z procesem opracowywania i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016 - 2020. Są to m. in: Gminny Program Rewitalizacji, propozycje uchwał Rady Gminy, formularz konsultacyjny. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Większość z nich to pliki pdf, które wymagają pobrania. [Więcej >>>] Laureaci konkursu plastycznego. W marcu 2017 roku Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie zorganizowało powiatowy konkurs plastyczny pt. "Muzyka pędzlem malowana" pod honorowym patronatem wójta gminny Lipnica Murowana Tomasza Gromali. W konkursie wzięły udział przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Bytomsku. Prace konkursowe mogły być wykonane dowolną techniką. Jury dokonało oceny prac uwzględniając ich oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę i walory artystyczne. [Więcej >>>]

BIP Gminy Żegocina.

Przetargi

Wygrały półfinał rejonowy SIS w piłce ręcznej Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji z FIO
POSP w Żegocinie wygrała w półfinale SIS. 24 kwietnia 2017 roku, na parkiecie Hali Widowiskowo - Sportowej w Bochni, odbył się turniej 1 Finału Wojewódzkiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, rozgrywany w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do zawodów zgłosiły się wszystkie 3 drużyny reprezentujące swoje powiaty. Drużyna z Żegociny po zwycięstwie w zawodach powiatowych pokonała również rówieśniczki z Wawrzeńczyc (powiat krakowski) i Przebieczan (powiat wielicki). [Więcej >>>] Spotkanie informacyjne w sprawie FIO Małopolska. 19 kwietnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się spotkanie w sprawie możliwości pozyskania funduszy na mikrodotacje w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie. Oprócz prezentacji celów i założeń oraz warunków Konkursu, omówionych przez Panią Alinę Słowik z Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS (doradcy ds. rozliczeń grantobiorców) było dużo czasu na indywidualne konsultacje. [Więcej >>>]

Twitter Gminy Zegocina

Fanpage na Facebooku.

Komunikat Wójta Gminy Żegocina z dnia 12.04.2017 Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów
Komunikat Wójta Gminy Żegocina. Wójt Gminy Żegocina informuje o zmianie terminu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w zmienionym okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 23 maja 2017 roku. [Więcej >>>] Konkurs na dyrektorów. Wójt Gminy Żegocina ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie oraz Przedszkola Publicznego w Żegocinie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. Oferty należy składać w terminie do 28 kwietnia 2017 r. [Więcej >>>] Geoportal Gminy Żegocina

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina.

Gminny Program Rewitalizacji
Akcja szczepienia lisów - komunikat Komunikat KRUS w sprawie obozów rehabilitacyjnych
Szczepienie lisów. Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r, poz. 1737 ) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach: od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r. Na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. [Więcej >>>] Komunikat KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Program turnusu będzie dotyczył: wad postawy i chorób układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju - w terminie 16.07 - 5.08.2017 r. oraz chorób układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju - w terminie 18.07 - 7.08.2017 r. [Więcej >>>] Serwis filmowy portalu

Prognoza pogody dla Żegociny.
Obwieszczenia Wójta Gminy Żegocina Triduum Paschalne w parafiach Gminy Żegocina
Program Rewitalizacji Gminy Żegocina.    Publikujemy dwa obwieszczenia Wójta Gminy Żegocina z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie 1) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 oraz 2) w sprawie Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020. [Więcej >>>] Triduum Paschalne 2017. Triduum Paschalne, Triduum Sacrum (z łac. triduum - trzy dni) - to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja Misterium Paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej. Przedstawiamy relacje nadesłane przez współpracowników serwisu. [Więcej >>>] Repertuar Kina za Rogiem "Żegotka".

Harmonogram odbioru odpadów.
Niedziela Palmowa 2017 Plastyczny Konkurs Wielkanocny rozstrzygniety
Niedziela Palmowa 2017. Niedziela Męki Pańskiej, zwana też Niedzielą Palmową, a lokalnie także Kwietną lub Wierzbną to święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W tym roku Niedziela Palmowa przypadła stosunkowo późno, bo na dzień 9 kwietnia (może wypaść pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia). Prezentujemy relacje z tych religijnych wydarzeń. [Więcej >>>] Pokonkursowa Wystawa Prac Wielkanocnych. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie po raz kolejny zorganizowało Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny, do którego zgłoszono W konkursie wzięło udział 232 uczestników z terenu gminy Żegocina oraz 5 z Dąbrowy Górniczej. W dniu 7 kwietnia 2017 roku czteroosobowa komisja konkursowa, obejrzała wszystkie prace i po naradzie podjęła decyzję o wyłonieniu laureatów. [Więcej >>>]

Żegocińskie parafie.

Żegocińskie linki

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Żegocinie Rekolekcje dla uczniów w Parafii Żegocina
Rekrutacja do szkól. Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie 30 marca 2017 roku ogłosiła zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Dokument określa m. in: zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół w Żegocinie, sposób rekrutacji (tradycyjny i elektroniczny), określenie dokumentów potrzebnych do rekrutacji i warunki przyjęcia. [Więcej >>>] Rekolekcje 2017. Rekolekcje - to w katolicyzmie kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź. W tym roku szkoły podstawowe z Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie odbywały rekolekcje od 10.04 2017 do 12.04.2017 roku: dwa dni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie, z podziałem na grupy kl. I - III (sala gimnastyczna - ks. Mateusz Nowak) i kl. IV - VI (aula) ze wszystkich szkół w Parafii. [Więcej >>>]

Urzędowe ogłoszenia.

Ogłoszenia drobne.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 12.04.2017 XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - relacja
Komunikat Wójta Gminy Żegocina. Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023". Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017 - 2023". [Więcej >>>] XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina. XXIII Sesja Rady Gminy w Żegocinie miała inny przebieg, niż zaplanowano w zgłoszeniu. Prowadząca obrady w dniu 30 marca 2017 roku Przewodnicząca Rady - Pani Lucyna Nowak, po rozpoczęciu obrad i powitaniu gości oraz radnych, poprosiła o dokonanie zmian w porządku obrad i radni takie zmiany uchwalili. Pierwszym zagadnieniem podczas XXIII Sesji, będącym w zainteresowaniu Rady Gminy Żegocina, była Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. [Więcej >>>] 

Organizacje społeczne w Gminie Żegocina.

Sołectwa Gminy Żegocina.

ZAPOWIEDZI NAJNOWSZE OGŁOSZENIA:
Wkrótce.
Wkrótce.
Wkrótce.
Wkrótce.
Wkrótce.  

POPRZEDNIE ARTYKUŁY

Komunikat. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej >>>
Komunikat. Urząd Skarbowy w Bochni w dniu 2 maja 2017 r. będzie czynny tylko w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT - więcej >>>
Komunikat. Wolne miejsca na wycieczkę do Wrocławia - 27-28.05.2017 - Infromacje: 146132272
Komunikat. Woda z wodociągu Łąkta warunkowo zdatna do picia >>>

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

WKU Tarnów

Wkrótce. Sukces w konkursie kaligraficznym >>> Komunikat. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie ptasiej grypy >>>
Wkrótce. Prosimy o 1% podatku dla Piotra Wolaka z Żegociny >>> Komunikat. Zarząd Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX" w Łąkcie Górnej zatrudni pracownika na stanowisko elektryka. >>>
Zobacz. Dziewczęta z podstawówki mistrzyniami powiatu >>> Komunikat. Komunikat Wójta Gminy Żegocina z dnia 31.03.2017 >>>
Zobacz. DBC -Zaproszenie na spotkanie informacyjne >>> Komunikat. GZOZ w Żegocinie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Telefon do kontaktu 14 6132034.
Zobacz. Stop wypalaniu traw - apel strażaków >>> Komunikat. Firma Appol Sp. z o.o. poszukuje pracowników
       
GMINA ŻEGOCINA
32 - 731 Żegocina 316
NIP: 868-19-61-229
REGON: 000550746
URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE
32 - 731 Żegocina 316
Tel. 146484520
Faks: 146132036
E-mail: gmina@zegocina.pl
Godziny pracy:

pn. wt., śr., czw., pt. 7.30 - 15.30

Nowe numery telefonów >>>

Email do webmastera

Email do webmastera.

  

ARCHIWUM STRON

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
Serwis istnieje od marca 2001 roku.