Serwis internetowy Gminy Żegocina.
OFICJALNY SERWIS
INTERNETOWY
GMINY ŻEGOCINA

Zima w Gminie Żegocina.

Samorząd Gminy Żegocina.

Historyczna część serwisu.

Kultura w Gminie Żegocina.

Oświata w Gminie Żegocina.

Turystyka w Gminie Żegocina

Sport w Gminie Żegocina.

AKTUALNOŚCI

POPRZEDNIA STRONA GŁÓWNA

KRÓTKIE KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Zapisy do przedszkoli od 26 lutego do 30 marca
Rekrutacja 2018. Publikujemy Zarządzenie Nr 0050.476.2018.Z Wójta Gminy Żegocina w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Przedszkoli Publicznych w Łakcie Górnej i Żegocinie. Stanowi, że podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w terminie od 26 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r. „Wniosek o przyjęcie dziecka Przedszkola Publicznego". Należy dołączyć dokumenty (druki do pobrania) potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. [Więcej >>>]

BIP Gminy Żegocina.

ARCHIWALNY BIP

Przetargi

Konkurs na wspomnienia Kalendarz imprez CKSiT w Żegocinie na 2018 rok
Konkurs na wspomniienia. Osoby starsze przechowują w swojej pamięci liczne wspomnienia, wyjątkowe w swej prostocie, zwyczajne i niepowtarzalne, zawsze osobiste, a niekiedy - do dziś nieujawnione. Zachęcamy Seniorów do przelania na papier tych wspomnień lub do wyciągnięcia z szuflady już istniejących zapisków. Temu celowi służy konkurs z nagrodami pt. "Spisz wspomnienia", organizowany przez Wójta Gminy Żegocina, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej". [Więcej >>>] CKSiT w Żegocinie. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie przesłało "Kalendarz imprez wiodących na 2018 rok", organizowanych lub współorganizowanych przez tę gminną instytucję kultury. Publikujemy ten kalendarz i zachęcamy do zapoznania się z datami imprez, zachęcając jednocześnie do udziału w nich. [Więcej >>>]

Firmy z Gminy Żegocina.

Twitter Gminy Zegocina

Fanpage na Facebooku.

Terminy i zasady odbioru śmieci w 2018 roku ARiMR - Rolniku, wnioski o dopłaty tylko przez Internet
Terminy i zasady odbioru śmieci w 2018 roku. Segregacja odpadów nie jest trudna, ale wymaga od nas pewnego zaangażowania. Dlatego pamiętajmy aby wrzucać odpady do odpowiednio oznakowanych worków/pojemników na odpady. Ponadto opłata za odpady niesegregowane (zmieszane) jest znacznie wyższa, niż za odpady segregowane. Słowem segregacja się opłaca. Przedstawiamy nowe zasady oraz terminy odbioru odpadów, które w 2018 roku dokononywać będzie firma Traszkan. [Więcej >>>] ARiMR informuje. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet. Nie czekaj do maja, wniosek możesz wysłać już od 15 marca. Skorzystaj ze: szkoleń; możliwości złożenia oświadczenia zamiast wniosku; stanowisk internetowych w biurach powiatowych ARiMR. Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPIus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. [Więcej >>>] Geoportal Gminy Żegocina

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina.

Klub Samopomocy Razem III

Szkoła w Rozdzielu walczy o Naukową Stację Zabaw PGNiG Zespół Szkół w Żegocinie zaprasza w swe progi
Rozdziele w projekcie Rodzice i Dzieci Powietrze bez śmieci. Gmina Żegocina zgłosiła Szkołę Podstawową w Rozdzielu do udziału w programie edukacyjnym "Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci". Dla uczestników tej kampanii edukacyjnej Grupa PGNiG włącza się do walki ze smogiem. Kampania edukacyjna ufunduje szkolne pracownie przyrodnicze i naukowe place zabaw. Aby je zdobyć należy wygrać w internetowym konkursie. Od początku Rozdziele jest w czołówce, ale plac zabaw wygra tylko zwycięzca każdej z 5 rund głosowania. Zachęcamy i prosimy o  głosowanie na Rozdziele. [Więcej >>>] ZS w Żegocinie - to strzał w dziesiątkę. "Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nasza szkoła to strzał w dziesiątkę" - pod tym hasłem rozpoczyna w tym roku akcję promocyjno - informacyjną największa placówka oświatowa Gminy Żegocina. Pierwszym przejawem tych działań było opracowanie i wydanie drukiem plakatów i ulotek informacyjnych. Drugim będzie, zaplanowany na 1 marca 2018 roku Dzień Otwarty Szkoły. Swoje walory oraz przede wszystkim ofertę edukacyjną Zespół Szkół w Żegocinie przedstawi również podczas Giełdy informacji Zawodowej w Bochni.   Już wkrótce Dyrekcja Zespołu przedstawi bardzo szczegółowo zasady rekrutacji do wszystkich szkół, wchodzących w skład placówki. [Więcej >>>] Serwis filmowy portalu

Prognoza pogody dla Żegociny.

Rozkłąd jazdy BUS.

 

Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie konkursu ofert Parafia w Żegocinie utworzyła Placówkę Wsparcia Dziennego
Zarządzenie Wójta Gminy. Trzema kolejnymi zarządzeniami z dnia 14 lutego 2018 r. Wójt Gminy Żegocina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina:
a) w dziedzinie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej [Wiecej >>>];
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu [Wiecej >>>],
c) turystyki i krajoznawstwa [Więcej >>>]
Placówka Wsoparcia Dziennego w Żegocinie. 1 lutego 2018 roku rozpoczęła działalność Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, która funkcjonuje przy Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Żegocinie. Powstała z inicjatywy ks. proboszcza Bogusława Pasierba, a jej utworzenie i działalność stała się możliwa dzięki pozyskaniu we wrześniu 2017 roku dotacji ze środków unijnych w wysokości ponad 800 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na remont generalny pomieszczeń w suterynach budynku plebanii w Żegocinie, zakup mebli, wyposażenia, pomocy, płace dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć i utrzymaniem placówki. [Więcej >>>] Repertuar Kina za Rogiem "Żegotka".

Harmonogram odbioru odpadów.

Ochrona środowiska.

Oferta CKSiT oraz świetlic wiejskich na ferie zimowe Soboty z JPK_VAT w Urzędzie Skarbowym w Bochni
Ferie zimowe 2018. Już w najbliższą sobotę tj. 10 lutego 2018 roku, rozpoczynają się ferie zimowe. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie i świetlice wiejskie przygotowali dla młodzieży szkolnej urozmaiconą i bogatą ofertę zajęć, które odbywać się będą codziennie. Oprócz senasów w kinie "Żegotka" i różnorodnych zajęć świetlicowych i w terenie, w programie znalazły się też dwa wyjazdy na basen i lodowisko w Proszówkach. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału. Przedstawiamy szczegółową ofertę. [Więcej >>>] JPK. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).  W ramach prowadzonej kampanii informacyjno -e dukacyjnej w Urzędzie Skarbowym w Bochni będą pełnione dyżury koordynatorów do obsługi w zakresie JPK_VAT w dniach 17 oraz 24 lutego (soboty) 2018 r. w godz. 9:00 - 13:00.W dniach tych także zorganizowane zostanie bezpłatne szkolenie z zakresu JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10.00 w budynku Urzędu w sali nr 003 (parter). [Więcej >>>] Żegocińskie parafie.

Żegocińskie linki

Zimowe utrzymanie dróg

 

Okresowa ocena jakości wody za 2017 rok Podwójny sukces dziewcząt z MDP w Bytomsku
Zaopatrzenie w wodę. Wójt Gminy Żegocina zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) przedstawia okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągów wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni za okres od 02 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w wodociągach w Bełdnie, Łąkcie Górnej i Żegocinie. [Więcej >>>] MDP Bytomsko na turnieju w Rzezawie. Dużym sukcesem zakończył się udział drużyn reprezentujących Gminę Żegocina na XI Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano 10 lutego 2018 roku w Rzezawie. Dziewczęta z MDP OSP w Bytomsku (podopieczne Katarzyny Kaszuby i Zenona Gąsiorka) wygrały w dwóch konkurencjach tj. piłce ręcznej i strażackim torze przeszkód, natomiast chłopcy z MDP OSP w Żegocinie (op. Tomasz Janiczek) zajęli trzecie miejsce w turnieju piłki nożnej. [Więcej >>>] Urzędowe ogłoszenia.

Ogłoszenia drobne.

Organizacje społeczne w Gminie Żegocina.

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą Zaproszenie na szkolenie dla NGO
Zostań Rodziną Zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na II kwartał 2018 roku. [Więcej >>>] Informacja z LGD. W imieniu Małopolskiej Sieci NGO, Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC zapraszamy na szkolenie: „Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 - jak z
niego korzystać, jak konsultować?”. Uczestnicy: przedstawicielki i przedstawiciele małopolskich NGO. Termin: 28.02.2018 (środa), godz.: 9:30-16:45 - Kraków, ul. Żułowska 51. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Należy wysłać formularz zgłoszeniowy. [Więcej >>>]
Sołectwa Gminy Żegocina.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

ZAPOWIEDZI POPRZEDNIE OGŁOSZENIA:
Wkrótce.
Wkrótce.
Komunikat. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2018 roku >>>
Komunikat.
  Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie zatrudni lekarza do pracy w POZ na 1/2 lub 3/4 etatu. Tel. 14/ 6132034
Komunikat. 
Darmowa pomoc prawna 2018 >>>

Gminny Program Rewitalizacji

POPRZEDNIE ARTYKUŁY
Wkrótce. Ogłoszenie Wójta ws. sprzedaży drewna opałowego >>>
Wkrótce. Gmina Żegocina - dwa łyki statystyki >>>
Zobacz. Co dalej a afrykańskim pomorem świń (ASF) >>>
Zobacz. Żegocina wygrała w XX Turnieju o Puchar Wójta >>>
Zobacz. X Turniej Piłkarski Seniorów i Olbojów o Puchar "Beskidu" >>>
Komunikat. Zainaugurował działalność Klub Samopomocy "Razem III" >>>
Komunikat. SP w Żegocinie - zabawy z ortografią i przy muzyce >>>
Komunikat. Sprzęt gimnastyczny dla żegocińskich szkół >>>
Komunikat.  O zagrożeniach z internetu w SP w Żegocinie >>>
Komunikat. LGD Dolina Raby - Informacje dla przedsiębiorców >>>

WKU Tarnów

GMINA ŻEGOCINA
32 - 731 Żegocina 316

NIP: 868-10-21-319
REGON 851 660 750
URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE
32 - 731 Żegocina 316
Tel. 146484520
Faks: 146132036
E-mail: gmina@zegocina.pl
Godziny pracy:

pn. wt., śr., czw., pt. 7.30 - 15.30

Nowe numery telefonów >>>

Email do webmastera
Email do webmastera.

SITE MAP

ARCHIWUM STRON

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Serwis istnieje od marca 2001 roku.