Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I"

malop.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bochnia, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy w Bochni w szczególności do osób:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnościami, 
  • w wieku 50 lat i więcej, 
  • młodych (w wieku 18-29 lat) szczególnie należące do grupy NEET,
  • kobiety, migranci (w tym z Ukrainy). 

Bezrobotni, przystępujący do projektu wypełniają „Oświadczenie uczestnika projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” 

 

W ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” będą realizowane następujące zadania:

  • IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
  • staże, 
  • prace interwencyjne, 
  • szkolenia,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Głównymi rezultatami zaplanowanymi w projekcie będzie osiągnięcie wskaźnika osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu na poziomie 60%, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 20%.

 

Łączna wartość projektu: 818 888,33 zł
 - współfinansowanie ze środków budżetu państwa (Fundusz Pracy): 122 833,25 zł
 - finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 696 055,08 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 roku –31.12.2024 roku


 Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

#FunduszeUE

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 Komunikat na strone internetową_20240418134135.docx
Kategorie
Komunikaty