Dodatek osłonowy tylko do końca kwietnia 2024

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie przypomina, że 30.04.2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy na 2024 r. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy pok. 7 w godzinach pracy urzędu.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym wieloosobowym, jeżeli dochód za 2022 r. przypadający na osobę nie przekracza kwoty 1500,00 zł lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2100,00 zł.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Kategorie
Komunikaty