Kontakt do administratora

Zapraszamy Cię do kontaktowania się z nami. Poniżej przedstawiamy listę, która usprawni naszą komunikację.

Główny Administrator:

Wszelkie sprawy związane z treścią materiałów na naszej stronie.

Kamila Mirowska 

Tel. 535 075 084

kamila@zegocina.pl

Administrator:

Sprawy informatyczne, wzory dokumentów, pliki do pobrania.

Marcin Affek 

informatyk@zegocina.pl

Opiekun techniczny:

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem witryny internetowej Gminy Żegocina. Sprawy techniczne i problemy.

Radosław Mikus  

Tel. 606 491 434 kontakt@orangestudio.pl