Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wójta Gminy Żegocina. 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żegocina, Żegocina 316, 32-731 Żegocina. 

2.   Wójt Gminy Żegocina wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.zegocina@rewolt.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO. 

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane tak długo jak nakazują przepisy. 

6.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu   wycofania zgody. 

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Akty prawne:   

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

2. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żegocina

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ .