Regulamin Pytanie do Wójta

Regulamin

Pytanie do Wójta

 1. Odpowiedzi na pytania udziela Wójt Gminy Żegocina, korzystając z informacji przygotowanych przez właściwe pod względem merytorycznym referaty/jednostki lub wskazana przez niego najbardziej kompetentna w danym zagadnieniu osoba.
 2. Pytanie prosimy przesłać za pomocą formularza, wypełniając wszystkie wymagane pola i zatwierdzając go przyciskiem "Wyślij".
 3. Autor pytania zobowiązany jest do podania własnych danych osobowych oraz poprawnego adresu e-mail na który zostanie przekazana odpowiedź na zadane pytanie. Na pytania anonimowe odpowiedzi nie będą udzielane, dlatego nie należy uzupełniać pola "Podpis" słowem typu " mieszkaniec ".
 4. Korzystając z aplikacji wyraża się zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu obsługi zapytania.
 5. Odpowiedź na zadane pytanie jest publikowana na stronie internetowej lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego adres e-mail.
 6. Autor wyraża zgodę na publikację swojego podpisu oraz treści pytania na stronie internetowej www.zegocina.pl.
 7. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące kompetencji i obowiązków służbowych wójta, podległych mu pracowników oraz sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Żegocina i podległych wójtowi jednostkach.
 8. Na stronie nie będą publikowane pytania: na które już wcześniej została udzielona odpowiedź, w których znajdują się słowa wulgarne i niecenzuralne, w których poruszany problem dotyczy tylko i wyłącznie spraw osobistych autora, bądź jego rodziny, w których w pytaniu autora, zostały naruszone dobra osób trzecich, które zawierają oszczerstwa wobec konkretnych osób, w których podane będą dane personalne konkretnych osób.
 9. Odpowiedzi udzielane na pytania publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 10. W pytaniach zachowana zostanie oryginalna pisownia (np. nie są poprawiane błędy ortograficzne).
 11. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje wójt.
 12. Treści zamieszczanych w formularzu nie należy traktować jako wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
 13. Administrator strony posiada podgląd adresu IP oraz adresu e-mail osoby zadającej pytanie. Adresy te nie będą publikowane na stronie internetowej. Adres e-mail będzie służył do przekazania odpowiedzi na zadane pytanie oraz zapewnieni możliwość kontaktu z adresatem pytania w sytuacji, kiedy konieczne będzie doprecyzowanie pytania.
 14. Pytania sprzeczne z powyższym regulaminem nie będą publikowane i nie będą na nie udzielane odpowiedzi.