Sołtysi

SOŁTYSI KADENCJI 2019 – 2023

BEŁDNO

Agnieszka Grabowska
tel:
e-mail:

BYTOMSKO

Alicja Guzik
tel:
e-mail:

ŁĄKTA GÓRNA

Tadeusz Stary
tel:
e-mail:

ROZDZIELE

Paweł Frączek
tel:
e-mail:

ŻEGOCINA

Tomasz Janiczek
tel:
e-mail: