ZAKOŃCZENIE REMONTÓW DWÓCH DRÓG W NASZEJ GMINIE

kmirowska

Dobiegł końca remont drogi gminnej w przysiółku Fąfarowa Góra w Bytomsku oraz Podlesie w Żegocinie.

Fąfarowa Góra - Bytomsko

Remont drogi gminnej K580363 Fąfarowa Góra w miejscowości Bytomsko w km 0+150 – 0+210. Wykonawcą robót była firma Handlowo-Usługowa TRANS-KRUSZ Paweł Frączek. Wartość wykonanych prac wynosiła 84 826,75 zł a wartość dotacji z budżetu państwa wynosiła 31 473 zł. Prace prowadzone były od sierpnia do listopada 2019 r. W ramach robót została wykonana nowa nawierzchnia drogi na odcinku 60 m oraz roboty związane z odbudową przepustu znajdującego się pod przejazdem z płyt betonowych oraz koszy wraz z narzutem kamiennym.

Podlesie - Żegocina

Remont drogi gminnej K580406 Podlesie w miejscowości Żegocina w km 1+050 – 1+150 wraz z remontem przepustu w km 1+100. Wykonawcą robót była firma „ROAD” Prace Ziemno –Drogowe Beata Czyżycka. Wartość wykonanych prac wynosiła 63 102,69 zł a wartość dotacji z budżetu państwa wynosiła 48 564 zł. Prace prowadzone były od sierpnia do listopada 2019 r. W ramach przeprowadzonych prac odbudowano zamulony w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2018 r. przepust oraz wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 100 m.

Kategorie
Komunikaty