ARiMR - Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca

arimr2.jpg

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku.

Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR od 2 marca do 15 kwietnia.

Przez pierwsze dwa tygodnie tegorocznej kampanii, od 2 do 14 marca będzie zatem możliwość składania jedynie papierowych oświadczeń. Jednak już od 15 marca do 15 kwietnia rolnicy - przychodzący do naszych placówek z oświadczeniami - będą mogli skorzystać z pomocy technicznej pracowników ARiMR i złożyć wniosek w wersji elektronicznej. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej właśnie opcji ubiegania się o dopłaty za rok 2020. W przyszłym roku oświadczeń może nie być i warto już teraz złożyć eWniosek. Tym bardziej, że ruch w biurach powiatowych do połowy kwietnia jest jeszcze niewielki i w bardzo komfortowych warunkach nasi pracownicy wyjaśnią działanie aplikacji i pomogą z niej skorzystać.

Oświadczenie będą mogli złożyć rolnicy, którzy:

👨‍🌾 potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2019 roku,

👩‍🌾 zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

👨‍🌾 ubiegają się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku:

• jednolitą płatność obszarową,

• płatność za zazielenienie,

• płatność dodatkową,

• płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,

• płatność do owiec, • płatność do kóz,

• płatność niezwiązaną do tytoniu,

• płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

• wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

• premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Formularz oświadczenia dostępny będzie na stronie www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje:

• na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

oswiadczenie.jpg
Kategorie
Komunikaty