Dodatek do ogrzewania

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie dotycząca Ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967).


Ustawa zapewnienia wsparcie m.in. poprzez wprowadzenie jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy

zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:

 • 3000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 wniosek1_20220922135309.pdf
2 RODO_20220922135309.doc
Kategorie
Komunikaty