Grant na wielowymiarowe wsparcie szkół - narzędzia do nauki zdalnej

Gmina Żegocina otrzymała wsparcie w formie grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących

kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Kwota przyznanego grantu 74 970,00 PLN


Realizatorem zadania grantowego jest :
Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50,
Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku, 32-731 Żegocina, Bytomsko 77,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, 32-731 Żegocina, Łąkta Górna 304,
Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu, 32-731 Żegocina, Rozdziele 156,
Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50.

grant.jpg
Kategorie
Komunikaty