Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Żegocina Urzędu Gminy Żegocina.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 30 października 2020r. /piątek/ - godz. 10-ta sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XXII/167/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026.

3. Uchwała Nr XXII/168/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

4. Uchwała Nr XXII/169/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Dobra.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach XXII Sesji Rady Gminy. Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty