Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Żegocina Urzędu Gminy Żegocina.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 26 listopada 2020r. /czwartek/ - godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXIII/170/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026.
3. Uchwała Nr XXIII/171/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.
4. Uchwała Nr XXIII/172/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
5. Uchwała Nr XXIII/173/2020 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
6. Uchwała Nr XXIII/174/2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwała Nr XXIII/175/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. ”.
8. Uchwała Nr XXIII/176/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Żegocina zadania z zakresu przejęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową 2075K w miejscowości Bytomsko.
9. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych uczniów szkół na różnych etapach kształcenia na terenie gminy Żegocina – pomoc stypendialna.
10. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach XXIII Sesji Rady Gminy. Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty