Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXXII  Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się
w dniu 27 października 2021r. o godz. 15 -tej. sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie  XXXII  Sesji Rady Gminy.    

2. Uchwała Nr XXXII/233/2021 w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

3.Uchwała Nr XXXII/234/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021 r.

4.Uchwała Nr XXXII/235/2021 o zmianie uchwały Nr XXX/223/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 7 lipca 2021r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu, na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina polegającej na budowie chodnika  wraz z  poszerzeniem jezdni   w km 8+389 – 8+624 w miejscowości Żegocina”.

5. Uchwała Nr XXXII/236/2021 o zmianie uchwały Nr XXVIII/207/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 maja 2021r. w sprawie nadania  Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w  Żegocinie .

6. Uchwała Nr XXXII/237/2021 o zmianie uchwały Nr XXV/178/98 Rady Gminy Żegocina  z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie.

7. Uchwała Nr XXXII/238/2021 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalety publicznej zlokalizowanej w budynku położonym na działce 757 w Żegocinie.

8. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych uczniów szkół  na różnych etapach kształcenia  na terenie gminy Żegocina – pomoc stypendialna.

9. Interpelacje,  zapytania - na piśmie.

10. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

 

 

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj :

https://portal.posiedzenia.pl/ZEGOCINA/action=live

Kategorie
Komunikaty